Obavy a strach pedagogů z chování chovanců z agresivního a asociálního chování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Obavy a strach pedagogů z chování chovanců z agresivního a asociálního chování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Svobodová, Helena
dc.date.accessioned 2010-07-17T20:03:42Z
dc.date.available 2010-07-17T20:03:42Z
dc.date.issued 2009-04-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9342
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se pokusila specifikovat agresivní a asociální chování pubescentů ve vztahu k autoritám. Práce je členěna do čtyř kapitol, ve kterých jsou shrnuty teoretické poznatky o základních pojmech jako jsou agresivita a asociální chování. Dále o typech agresorů, chování v konfliktních situacích, kazuistikách dětských vrahů a pravidlech ve výchově dětí. Práce je zaměřena na sběr dostupných informací o tomto fenoménu a na pomoc jeho obětem. cs
dc.format 61 s. cs
dc.format.extent 441204 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Agresivita cs
dc.subject asociální chování cs
dc.subject děti cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject manipulace cs
dc.subject násilí cs
dc.subject obavy cs
dc.subject oběť cs
dc.subject pedagogika cs
dc.subject rodina cs
dc.subject strach cs
dc.subject škola cs
dc.subject výchova cs
dc.subject Aggression en
dc.subject asocial behaviour en
dc.subject children en
dc.subject conflict en
dc.subject manipulation en
dc.subject violence en
dc.subject apprehension en
dc.subject victim en
dc.subject pedagogy en
dc.subject family en
dc.subject fear en
dc.subject school en
dc.subject education en
dc.title Obavy a strach pedagogů z chování chovanců z agresivního a asociálního chování cs
dc.title.alternative Asocial and aggressive behaviour of young people in relation to teachers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2009-06-17
dc.description.abstract-translated In my thesis I focus on the asocial and aggressive behaviour of young people in relation to authorities. This work is divided into four chapters, which are summarized in the theoretical knowledge of basic concepts such as aggression and asocial behavior. Furthermore, the types of aggressors, behavior in conflict situations, casuistry child murderers and rules in the education of children. The work is aimed at collecting available information on this phenomenon and to assist its victims. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016172
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade B
local.subject agresivní chování cs
local.subject násilí ve škole cs
local.subject šikana učitelů cs
local.subject dětská kriminalita cs
local.subject aggressive behavior en
local.subject school violence en
local.subject bullying of teachers en
local.subject child delinquency en


Files in this item

Files Size Format View
svobodová_2009_bp.pdf 430.8Kb PDF View/Open
svobodová_2009_vp.doc 51.22Kb Microsoft Word View/Open
svobodová_2009_op.jpg 473.0Kb JPEG image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account