Syndrom vyhoření u pracovníků v přímé obslužné péči v ústavech sociální péče

DSpace Repository

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření u pracovníků v přímé obslužné péči v ústavech sociální péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František
dc.contributor.author Rybníčková, Vlasta
dc.date.accessioned 2010-07-17T20:27:27Z
dc.date.available 2010-07-17T20:27:27Z
dc.date.issued 2009-04-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9387
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na syndrom vyhoření. První část se zabývá vymezením základních pojmů, ohroženými profesemi, fázemi a projevy syndromu vyhoření, prevencí a zvládáním tohoto syndromu. Druhá část obsahuje charakteristiku provedeného empirického výzkumu. cs
dc.format 47 s. cs
dc.format.extent 288593 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Syndrom vyhoření cs
dc.subject tělesné vyčerpání cs
dc.subject emocionální vyčerpání cs
dc.subject duševní vyčerpání cs
dc.subject sociální péče cs
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject pracovník přímé obslužné péče cs
dc.subject stres cs
dc.subject distres cs
dc.subject únava cs
dc.subject prevence cs
dc.subject smysl života cs
dc.subject mezilidské vztahy cs
dc.subject pracovní podmínky cs
dc.subject Burnout syndrome en
dc.subject physical exhaustion en
dc.subject emotional exhaustion en
dc.subject mental exhaustion en
dc.subject social care en
dc.subject supporting professions en
dc.subject wolker in direct care en
dc.subject stress en
dc.subject distress en
dc.subject fatigue en
dc.subject prevention en
dc.subject purpose of life en
dc.subject interpersonal relationships en
dc.subject work conditions en
dc.title Syndrom vyhoření u pracovníků v přímé obslužné péči v ústavech sociální péče cs
dc.title.alternative Burnout Syndrome in Workers in Direct Care in Social Care Establishments en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Poledňová, Ivana
dc.date.accepted 2009-06-16
dc.description.abstract-translated The topic of this bachelor's thesis is the Burnout Syndrome. The first part discusses basic concepts, professions at risk, phases and symptoms of Burnout Syndrome, prevention and management of this syndrome. The second part contains the characteristic of performed empirical research. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016147
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject ošetřovatelé cs
local.subject ošetřovatelky cs
local.subject ústavy sociální péče cs
local.subject male nurses en
local.subject nurses en
local.subject long-term care facilities en


Files in this item

Files Size Format View
rybníčková_2009_bp.pdf 281.8Kb PDF View/Open
rybníčková_2009_vp.doc 64.19Kb Microsoft Word View/Open
rybníčková_2009_op.doc 68.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account