Problematika šikany ve školách a možnosti její prevence

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika šikany ve školách a možnosti její prevence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Beran, Jaromír
dc.contributor.author Vyňuchalová, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-17T20:42:53Z
dc.date.available 2010-07-17T20:42:53Z
dc.date.issued 2009-05-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9424
dc.description.abstract Téma bakalářské práce je Problematika šikany ve školách a možnosti její prevence. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, teoretické a praktické. Teoretická část vymezuje pojem šikana, dále popisuje projevy, formy, následky a účastníky školního šikanování. Závěrečná část práce je věnována prevenci šikany na školách. Praktická část analyzuje pomocí anonymní dotazníkové metody agresivní chování u žáků čtvrtých ročníků vybraných státních a soukromých středních škol v okrese Kroměříž. K výzkumné části práce je připojeno krátké seznámení s Výzkumnou studií Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, která je zaměřena na sociální klima v prostředí základních škol ČR a na prevenci šikany. cs
dc.format 69 s. cs
dc.format.extent 762159 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject šikana cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject oběť cs
dc.subject agresor cs
dc.subject prevence cs
dc.subject chicane en
dc.subject aggressor en
dc.subject victim en
dc.subject aggressiveness en
dc.subject prevention en
dc.title Problematika šikany ve školách a možnosti její prevence cs
dc.title.alternative Chicane in schools and possibilities of prevention en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bůžek, Antonín
dc.date.accepted 2009-06-19
dc.description.abstract-translated The subject of my bachelor work is Chicane in schools and prevention possibilities. The work is divided into two main parts, theoretical and practical. The theoretical part is dealing with chicane, describes signs, forms, results and participants of schools' chicane. I summarise at the end of the thoretical part the chicane prevention in the schools. The practical part analyzes, with help of a questionnaire, aggressive pupils behavior from the fourth year-class in selected public and private secondary schools in Kroměříž region. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12236
dc.date.assigned 2009-02-18
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vyňuchalová_2009_bp.pdf 744.2Kb PDF View/Open
vyňuchalová_2009_vp.pdf 361.9Kb PDF View/Open
vyňuchalová_2009_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account