Centrum denních služeb jako nástroj pomoci seniorům při zvládání krizové životní situace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Centrum denních služeb jako nástroj pomoci seniorům při zvládání krizové životní situace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František
dc.contributor.author Tesařová, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-17T20:43:02Z
dc.date.available 2010-07-17T20:43:02Z
dc.date.issued 2009-04-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9425
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá zkoumáním, jak mohou sociální služby v centrech denních služeb pomoci ovdovělým seniorům, kteří se ocitli v krizové životní situaci. Práce nejdříve popisuje činnost center denních služeb obecně. Poté blíže specifikuje nabízené programy konkrétního Centra denních služeb ve městě K. Provedený výzkum mezi ovdovělými seniory ukázal, že zkoumané Centrum nabízí dostatečnou škálu služeb, kterou ale zatím senioři v plné míře nevyužívají. Výsledky práce mohou být podkladem pro pracovníky odpovědné za provoz Centra při řešení problému nedostatečného využívání nabízených služeb. cs
dc.format 56 s. cs
dc.format.extent 455355 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stáří cs
dc.subject senior cs
dc.subject stres cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject sociální prostředí cs
dc.subject sociální potřeby cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject centrum denních služeb cs
dc.subject sociální aktivity cs
dc.subject Age en
dc.subject senior en
dc.subject stress en
dc.subject social exclusion en
dc.subject social environment en
dc.subject social needs en
dc.subject social services en
dc.subject daytime service center en
dc.subject social activities en
dc.title Centrum denních služeb jako nástroj pomoci seniorům při zvládání krizové životní situace cs
dc.title.alternative Center of the daily service as a way of help to seniors at managing grisis life situations en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nedoma, Ivan
dc.date.accepted 2009-06-16
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis is concerned with research how the social services in daytime service centers help the elderly widowed people, who find themselves in difficult life situation. This work firstly describes the aktivities of daytime service center in general. Afterwrds the thesis specifies the programs offered in specific daytime service center in K (hereinafter referred to as Center). The research carried out among elderly widowed people showed the Center offers a sufficient range of services to the elderly but they do not fully use that services yet. The results of the work may be the base for employee responsible for operation of the Center in addressing the problem of lack of use of the services offered. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016193
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade A
local.subject odlehčovací služby cs
local.subject denní stacionáře cs
local.subject respite care en
local.subject stationary care facilities en


Files in this item

Files Size Format View
tesařová_2009_bp.pdf 444.6Kb PDF View/Open
tesařová_2009_vp.doc 65.19Kb Microsoft Word View/Open
tesařová_2009_op.doc 54.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account