Transgenerační přenos stylů výchovy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Transgenerační přenos stylů výchovy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Cekotová, Svatava
dc.date.accessioned 2010-07-17T20:44:21Z
dc.date.available 2010-07-17T20:44:21Z
dc.date.issued 2009-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9429
dc.description.abstract Práce se zabývá tematikou transgeneračního přenosu stylů výchovy ve vztahu se Sprange-rovou typologií osobnosti. Zkoumá, jak si psychologické typy lidí přenášejí výchovné vzorce ze svého dětství do svých vlastních rodin a v jaké míře. Zjišťuje také, zda člověk je ochoten opustit výchovný model a nahradit jej. V práci jsou hledána kritéria, která umožní najít u konkrétních typologií určitá doporučení ve výchově, aby se eliminoval výskyt kopírování špatných výchovných stylů. cs
dc.format 88 s. , 9 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5746285 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výchovné styly cs
dc.subject transgenerační přenos cs
dc.subject typologie osobnosti cs
dc.subject výchova cs
dc.subject rodina cs
dc.subject education style en
dc.subject transmission of education en
dc.subject typology of personality en
dc.subject education en
dc.subject family en
dc.title Transgenerační přenos stylů výchovy cs
dc.title.alternative The transgenerational transmission of styles of education en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2009-06-23
dc.description.abstract-translated The work deals with themes of transmission of education style between generations in relation to Spranger typology of personality. It examines the psychological types of people can transmit the educational patterns of his childhood in their own families and to what extent. Also evaluates whether a particular type of person is willing to leave educational model and replace it. There are searched criteria to find the specific typologies to certain recommendations in education, in order to eliminate the incidence of poor educational styles. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12019
dc.date.assigned 2009-02-17
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
cekotová_2009_dp.pdf 5.480Mb PDF View/Open
cekotová_2009_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
cekotová_2009_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account