Syndrom vyhoření u osob pracujících s lidmi s mentálním postižením

DSpace Repository

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření u osob pracujících s lidmi s mentálním postižením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Opatrný, Pavel
dc.contributor.author Matušková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-17T20:45:12Z
dc.date.available 2010-07-17T20:45:12Z
dc.date.issued 2009-05-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9432
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá syndromem vyhoření u osob pracujících s lidmi s mentálním postižením. V teoretické části se zabývám systémem sociálních služeb v České republice, osobností v pomáhajících profesích a analyzuji syndrom vyhoření. Praktická část je věnována výzkumu syndromu vyhoření v Domovech pro osoby se zdravotním postižením - Zámeček Střelice a Zelený dům pohody v Hodoníně. cs
dc.format 75 s., 6 s. příloh cs
dc.format.extent 528854 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mentální retardace cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject stres cs
dc.subject frustrace cs
dc.subject deprivace cs
dc.subject cephalonia en
dc.subject social services en
dc.subject burnout en
dc.subject personality en
dc.subject helping profession en
dc.subject stress en
dc.subject frustration en
dc.subject deprivation en
dc.title Syndrom vyhoření u osob pracujících s lidmi s mentálním postižením cs
dc.title.alternative Burnout at the people working with the mentally affected persons en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Musilová, Marcela
dc.date.accepted 2009-06-24
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the burnout at the people working with the mentally affected persons. In the theoretical part I aim at the system of social services in the Czech republic, the people working at helping professions and I analyse burnout. The practical part follows the research of burnout in the Homes for the handicapped - "Zámeček Střelice" and "Zelený dům pohody" in Hodonín. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 12077
dc.date.assigned 2009-02-17
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
matušková_2009_dp.pdf 516.4Kb PDF View/Open
matušková_2009_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
matušková_2009_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account