Projekt řešení konfliktů ve firmě ZLINER, s.r.o.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt řešení konfliktů ve firmě ZLINER, s.r.o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt řešení konfliktů ve firmě ZLINER, s.r.o.
Autor: Hublarová, Zuzana
Vedoucí: Mandincová, Petra
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá problematikou konfliktů na pracovišti a možnostmi, jak takové konflikty řešit. Cílem práce je analyzovat konfliktní situace v podniku ZLINER, s.r.o. a navrhnout opatření pro zlepšení současných vztahů na pracovišti. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část shrnuje základní pojmy a všeobecné in-formace z oblasti konfliktů. Jsou zde popsány úrovně konfliktu a celý jeho proces, druhy konfliktu, příčiny a důsledky, způsoby řešení a rady jak konfliktům předcházet, aby neved-ly k psychoteroru. Praktická část obsahuje stručné představení firmy. Následuje analýza současného stavu konfliktů ve firmě pomocí dotazníkového výzkumu. Na základě této ana-lýzy je zpracován projekt řešení konfliktů, jehož prostřednictvím se snažím snížit množství konfliktů a zlepšit jejich zvládání.
URI: http://hdl.handle.net/10563/9434
Datum: 2009-05-04
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 11122


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
hublarová_2009_dp.pdfZablokované 1.481Mb PDF
hublarová_2009_vp.doc 51Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
hublarová_2009_op.doc 49.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet