Metrosexuals in American Culture

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metrosexuals in American Culture

Show simple item record

dc.contributor.advisor Trušník, Roman
dc.contributor.author Parobková, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-17T21:16:59Z
dc.date.available 2010-07-17T21:16:59Z
dc.date.issued 2009-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9492
dc.description.abstract Práce se zabývá pozicí metrosexuálů v americké kultuře. Nejdříve uvádí historické souvislosti, které se týkají tohoto jevu. Podává vysvětlení o tom, kde, kdy a z jakého důvodu se tento termín objevil poprvé. Zabývá se vztahem metrosexuálů ke sportu či souvislostmi mezi termínem "homosexuál" a "metrosexual". Podstatná část se věnuje otázce metrosexuálů a černošská či hispánská populace v USA. Součástí práce jsou i rozhovory se čtyřmi mladými Američany, kteří se považují za metrosexuály. Pokouší se odpovědět na otázku, co je vedlo k tomu, že se stali metrosexuály a zjistit jejich názory na fenomén metrosexuálních mužů. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 604538 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Metrosexual cs
dc.subject homosexualita cs
dc.subject heterosexualita cs
dc.subject americká společnost cs
dc.subject černošská populace cs
dc.subject hispánská populace cs
dc.subject 20. století cs
dc.subject 21. století cs
dc.subject média cs
dc.subject rozhovory cs
dc.subject Metrosexual en
dc.subject homosexuality en
dc.subject heterosexuality en
dc.subject American society en
dc.subject African American population en
dc.subject Hispanic population en
dc.subject 20th century en
dc.subject 21st century en
dc.subject media en
dc.subject interviews en
dc.title Metrosexuals in American Culture cs
dc.title.alternative Metrosexuals in American Culture en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Barbora
dc.date.accepted 2009-06-16
dc.description.abstract-translated The thesis discuses the position of metrosexuals men in today's American culture. Firstly, it focuses on the historical background of this term. It explains where and when it appeared for the first time. Secondly, it focuses on its relationship to fashion, sport, homosexuals, and the relation of this phenomenon to the black and Hispanic people. The main part also contains the survey among young American men who consider themselves as being metrosexuals. It tries to find out their attitude to the metrosexuality and what has made them to become metrosexuals. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 11178
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
parobková_2009_bp.pdf 590.3Kb PDF View/Open
parobková_2009_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
parobková_2009_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account