Individuální plánování průběhu sociálních služeb

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Individuální plánování průběhu sociálních služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vávrová, Soňa cs
dc.contributor.author Hradilová, Petra cs
dc.date.accessioned 2010-07-17T21:19:52Z
dc.date.available 2010-07-17T21:19:52Z
dc.date.issued 2009-05-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9500
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá individuálním plánováním průběhu sociálních služeb. Základem individuálního plánování je respektování faktu, že každý člověk je jedinečný, proto i individuální plánování musí být sestaveno pro každého přímo na míru a vždy vycházet z aktuálních potřeb a přání jedince. Teoretická část se zabývá problematikou péče o seniory, nastiňuje nabídku sociálních služeb pro seniory a zaměřuje se zejména na kvalitu těchto služeb a individuální plánování. Praktická část se věnuje zkoumání trávení volného času uživatelů domova pro seniory v Radkové Lhotě, jejich života v domově a podvědomí o individuálním plánování. cs
dc.format 68 s., 15 s. příloh cs
dc.format.extent 2647305 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject senior cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject standardy kvality sociálních služeb cs
dc.subject individuální plánování průběhu sociálních služeb cs
dc.subject klíčový pracovník cs
dc.subject elderly people en
dc.subject social services en
dc.subject rest home en
dc.subject standards for quality in social services en
dc.subject individual planning of social services en
dc.subject key worker en
dc.title Individuální plánování průběhu sociálních služeb cs
dc.title.alternative Individual planning of social services en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nováková, Radana cs
dc.date.accepted 2009-06-15 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with individual planning of social services. Realising that each person is unique is very important and therefore the planning should be customized according to current needs and wishes of each individual. Elderly care is dealt with in the theoretical part as well as with varieties of social services for elderly people and furthermore is focused especially on quality of these services and on individual planning of them. The practical part is dedicated to analysis of possibilities how elderly people living in rest home in Radkova Lhota can spent their free time. This part also describes their life in rest home and their awareness about the individual planning of social services. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 11654
dc.date.assigned 2009-02-16 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hradilová_2009_bp.pdf 2.524Mb PDF View/Open
hradilová_2009_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
hradilová_2009_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account