Dysfunkční faktory v rodinném prostředí a jejich vliv na juvenilní delikvenci

DSpace Repository

Language: English čeština 

Dysfunkční faktory v rodinném prostředí a jejich vliv na juvenilní delikvenci

Show full item record

No preview available
Title: Dysfunkční faktory v rodinném prostředí a jejich vliv na juvenilní delikvenci
Author: Pešková, Markéta
Advisor: Štěpánková, Lenka
Abstract: Cílem předkládané bakalářské práce je bližší pohled na problematiku dysfunkčních faktorů působících na dítě nejen v rodinném prostředí, ale i mimo něj. Zvláštní pozornost je pak věnována různým druhům dysfunkčních faktorů zejména v rodinném prostředí, jako je antisociální chování rodičů, násilí či zneužití dítěte rodičem, domácí násilí, ekonomická a sociální nestabilita rodiny, rozvod a neúplná rodina a následným vybraným sociálně patologickým jevům jako je delikvence, kriminalita, záškoláctví, vandalismus, šikana a jiné. Dále se má práce věnuje rozboru komunikace a rodinné interakce v rodinném prostředí jako prostředku zlepšení komunikace v rodině. Zvláštní pozornost je věnována metodě VTI, jež si klade pozitivní cíle na vylepšení vtahu v komunikaci a rodinné interakci. Práce má ambice podávat informace o některých směrech výzkumu a jeho výsledcích v oblasti delikventního chování a zejména jeho příčin, s přihlédnutím k dosud publikovaným informacím v naší i angloamerické odborné literatuře. Důležitými východisky pro zpracování této problematiky byly zejména četné domácí studie provedené v našich kulturních a sociálních podmínkách. Mojí snahou bylo, aby informace obsažené v této práci překračovaly rámec sociologického půzkumu a poskytovaly tak poněkud komplexnější pohled na tuto závažnou problematiku mezilidských vztahů. Zejména pak informace obsažené v závěrech našich a zahraničních odborníků a také shromážděné empirické údaje jsou cenným zdrojem poznatků jak pro teorii, tak pro praxi.
URI: http://hdl.handle.net/10563/9505
Date: 2009-04-27
Availability: Bez omezení
Department: Institut mezioborových studií
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: B 1016122


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
pešková_2009_bp.pdf 1.515Mb PDF View/Open
pešková_2009_vp.doc 55.22Kb Microsoft Word View/Open
pešková_2009_op.doc 56.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account