Marketingová strategie Moravskoslezského kraje jako rámec změn image regionu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingová strategie Moravskoslezského kraje jako rámec změn image regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soukalová, Radomila
dc.contributor.author Veličková, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-17T21:27:19Z
dc.date.issued 2009-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9512
dc.description.abstract Image a značka Moravskoslezského kraje (MSK) se neustále vyvíjí. Cílem mé diplomové práce je zjistit, zda se MSK pomocí jednotlivých nástrojů marketingové strategie podařilo: změnit vnímání image regionu tak, aby odpovídal realitě a možnostem regionu, sjednotit a řídit marketingové a komunikační aktivity, které byly doposud roztříštěné a dostatečně prezentovat přednosti a úspěchy regionu. Z celé řady konkrétních realizovaných projektů jsem vybrala tři nejzásadnější, které měly vliv na budování image MSK, a pomocí kterých se částečně podařilo image MSK změnit. cs
dc.format 99 s., 6 s. priloh. cs
dc.format.extent 20897380 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 27.04.2039
dc.subject Moravskoslezský kraj cs
dc.subject region cs
dc.subject integrovaná marketingová komunikace cs
dc.subject nástroje marketingové komunikace cs
dc.subject image cs
dc.subject značka cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject Moravian-Silesian Region en
dc.subject region en
dc.subject integrated marketing communication en
dc.subject marketing communication tools en
dc.subject image en
dc.subject brand en
dc.subject target group en
dc.title Marketingová strategie Moravskoslezského kraje jako rámec změn image regionu cs
dc.title.alternative Marketing strategy of Moravian-Silesian Region as a scope of activity to change the regional image en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juříková, Martina
dc.date.accepted 2009-05-27
dc.date.vskp-available 2039-04-27
dc.description.abstract-translated Image and brand of Moravian-Silesian Region (MSR) continues its steady development. My diploma thesis aims to find out, whether MSK, with the use of individual marketing strategy tools, has been successful in the following activities: to change the perception of regional image so that it corresponds with the reality and opportunities of the region, to integrate and control marketing and communication activities which have been still split and to present advantages and achievements of the region adequately. From the number of particular implemented projects, I selected three which are the most crucial, having impact on MSK image development and thanks to their support, the MSK image has been partially changed. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 10640
dc.date.assigned 2009-01-12
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
veličková_2009_dp.pdfBlocked 19.92Mb PDF View/Open
veličková_2009_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
veličková_2009_op.doc 69Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account