Edukace osob s PAS v zařízení Effeta Brno

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Edukace osob s PAS v zařízení Effeta Brno

Show simple item record

dc.contributor.advisor Přinosilová, Dagmar
dc.contributor.author Hejduk, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-17T21:29:00Z
dc.date.available 2010-07-17T21:29:00Z
dc.date.issued 2009-03-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9516
dc.description.abstract Cílem práce je poukázat na problematiku edukace osob s autismem v závislosti na charakteru postižení, využití speciální intervence a na čase s ohledem na edukaci v zařízení Effeta. Proces edukace, který je do značné míry ovlivněn charakterem postižení, závisí především na nalezení adekvátního individuálního přístupu tzn. přizpůsobení prostředí a způsobu komunikace. cs
dc.format 90 s., 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 4001300 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Edukace cs
dc.subject autismus cs
dc.subject pervazivní vývojová porucha cs
dc.subject diagnostika cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject sociální interakce cs
dc.subject speciální intervence cs
dc.subject strukturované učení cs
dc.subject zařízení Effeta cs
dc.subject Education en
dc.subject autism en
dc.subject pervasive developmental defect en
dc.subject diagnostics en
dc.subject communication en
dc.subject social interaction en
dc.subject special intervention en
dc.subject structured studying en
dc.subject the Effeta Centre en
dc.title Edukace osob s PAS v zařízení Effeta Brno cs
dc.title.alternative Education of People Suffering from Autism and Placed in the Effeta Centre en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Štěpánková, Lenka
dc.date.accepted 2009-05-12
dc.description.abstract-translated The paper aims at the education of people who suffer from autism regarding the nature of handicap, the use of special intervention and the time in relation to the education in the Effeta Centre. The education itself, which is significantly affected by the nature of handicap, depends especially on the finding of an adequate individual approach, i.e., adaptation of the environment and a way of communication. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015812
dc.date.assigned 2007-11-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hejduk_2009_dp.pdf 3.815Mb PDF View/Open
hejduk_2009_vp.doc 54.22Kb Microsoft Word View/Open
hejduk_2009_op.doc 51.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account