Možnosti kulinárních úprav pokrmů pro účely školního stravování a zásady správné výživy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti kulinárních úprav pokrmů pro účely školního stravování a zásady správné výživy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramářová, Daniela
dc.contributor.author Procházková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-17T21:29:12Z
dc.date.available 2010-07-17T21:29:12Z
dc.date.issued 2009-05-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9517
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo popsat kulinární úpravy pokrmů a jejich vliv na výživu mládeže. Charakterizuje základní technologické úpravy pokrmů, základní druhy potravin a jejich použití při přípravě pokrmů. Dále se zabývá racionální výživou a jejím vlivem na dospívající mládež. Závěrečná kapitola je věnována právní legislativě. Popisuje zákon O potravinách a tabákových výrobcích, zákon O školním stravování a systém kritických bodů HACCP. cs
dc.format 50 s., cs
dc.format.extent 960180 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject kulinární úpravy cs
dc.subject máslo cs
dc.subject tvaroh cs
dc.subject vejce cs
dc.subject sacharidy cs
dc.subject racionální výživa cs
dc.subject HACCP cs
dc.subject culinary cooking en
dc.subject butter en
dc.subject cheese en
dc.subject eggs en
dc.subject saccharides en
dc.subject rational nutrition en
dc.subject HACCP en
dc.title Možnosti kulinárních úprav pokrmů pro účely školního stravování a zásady správné výživy cs
dc.title.alternative Possibilities of culinary dish modifications for school catering purposes and correct nutrition principles en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Velichová, Helena
dc.date.accepted 2009-06-16
dc.description.abstract-translated The final work for my bachelor graduation describes culinary cooking and its influence on teenagers'nutrition. It characterizes the basic technological and the basic kinds of food and their use on cooking. It is engaged in rational nutrition and its influence on teenagers. Final chapter pays attention to law legislativ. It describes food and tabacco products law, school catering law and system of critical points HACCP. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 12996
dc.date.assigned 2009-02-19
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
procházková_2009_bp.pdfBlocked 937.6Kb PDF View/Open
procházková_2009_vp.doc 38Kb Microsoft Word View/Open
procházková_2009_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account