Příprava a připravenost dětí předškolního věku na vstup do základní školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava a připravenost dětí předškolního věku na vstup do základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Tomečková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-17T21:36:14Z
dc.date.available 2010-07-17T21:36:14Z
dc.date.issued 2009-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9532
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce pojednává o problematice přípravy a připravenosti dětí před-školního věku na vstup do základní školy. Teoretická část je zaměřena především na dítě předškolního věku, jeho vzdělávání a přípravu na přechod do základní školy. Jsou zde také popsány pojmy související s přechodem do ZŠ například školní zralost, školní připravenost, nezralé dítě, odklad školní docházky. Zabývá se také dítětem mladšího školního věku a jeho nejčastějšími problémy v první třídě. Praktická část zjišťuje způsob přípravy a úroveň připravenosti dětí v MŠ na vstup do ZŠ, a následně prošetřuje nejčastější problémy dětí v první třídě. cs
dc.format 82 s., 17 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 14811109 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dítě předškolního věku cs
dc.subject příprava dětí do ZŠ cs
dc.subject školní zralost cs
dc.subject školní připravenost cs
dc.subject školní nezralost cs
dc.subject odklad školní docházky cs
dc.subject pre-school age children en
dc.subject preparing children to elementary school en
dc.subject school maturity en
dc.subject school readiness en
dc.subject school immaturity en
dc.subject postponement of school attendance en
dc.title Příprava a připravenost dětí předškolního věku na vstup do základní školy cs
dc.title.alternative Preparation and readiness of pre-school age children to enter primary school en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zajitzová, Eliška
dc.date.accepted 2009-06-17
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the issue of preparation and readiness of pre-school age children to enter primary school. The theoretical part focuses on pre-school age children, their education and preparation for transition to primary school. Terms associated with the transition to elementary school, e.g. maturity, school readiness, immature child, postpone-ment of school attendance , are described there. It also deals with the youngest child of school age and their most common problems in the first year. The practical part detects the level of preparation and readiness of children in kindergarten to enter elementary school, and then investigates the most common problems of children in first class. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 11454
dc.date.assigned 2009-02-13
utb.result.grade A
local.subject předškolní děti cs
local.subject přechod na základní školu cs
local.subject preschool children en
local.subject school attendance en


Files in this item

Files Size Format View
tomečková_2009_bp.pdf 14.12Mb PDF View/Open
tomečková_2009_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
tomečková_2009_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account