Kontrola veřejné správy vykonávána správními soudy

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Kontrola veřejné správy vykonávána správními soudy

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Kontrola veřejné správy vykonávána správními soudy
Autor: Jiránková, Hana
Vedoucí: Jurníková, Jana
Abstrakt: Ve své práci jsem se zaměřila na kontrolu veřejné správy. I proti rozhodnutí správních or-gánů je žádoucí, aby se fyzická i právnická osoba domohla svého práva u nezávislého a nestranného soudu a požádala o přezkum správního rozhodnutí ve věcech nezákonného či nesprávného postupu správních orgánů. V teoretické části jsem se zabývala základními pojmy, které k danému tématu patří. Popisuji obecným přehledem druhy kontroly veřejné správy, správní soudnictví a jednotlivé typy správního řízení. Jako vrcholný soudní orgán ve správním soudnictví byl ustanoven Nejvyšší správní soud. Na zhodnocení činnosti Nej-vyššího správního soudu jsem se zaměřila v praktické části. Jeho činnost jsem analyzovala dle druhu řízení a také dle druhu rozhodnutí. V závěru jsem uvedla příklady nejvíce disku-tovaných rozsudků v posledních třech letech. Na základě získaných poznatků jsem se poté pokusila zhodnotit dosavadní činnost Nejvyššího správního orgánu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/9546
Datum: 2009-05-04
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 12636


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
jiránková_2009_dp.pdfZablokované 560.2Kb PDF
jiránková_2009_vp.doc 56Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
jiránková_2009_op.doc 50Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet