Lež a pravda v komerční komunikaci na příkladu reklamy

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Lež a pravda v komerční komunikaci na příkladu reklamy

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Lež a pravda v komerční komunikaci na příkladu reklamy
Autor: Kalipolitisová, Nikola
Vedoucí: Navrátilová, Svatava
Abstrakt: Práce pojednává o jednom z nejvýznamnějších pilířů reklamní praxe - o pravdivosti reklamy. Teore-tická část je shrnutím současné úpravy právní regulace a etické samoregulace reklamy v České republice se zaměřením na normu pravdivosti a klamavosti. Další průběh práce směřuje spíše k etické samoregulaci reklamy. Náplní praktické části je analýza postupů nejvýznamnějšího českého samoregulačního orgánu, Rady pro reklamu. Pro dosažení cíle kapitoly je použit souhrn stížností projednaných Arbitrážní komisí RPR za období posledních pěti let. Zjištěné nedostatky rozhodovacího procesu Arbitrážní komise RPR a prezentace výsledků této činnosti slouží jako podklad pro projektovou část, jejímž hlavním cílem je návrh na jejich odstranění. V této části pokračuje práce uvedením několika příkladů reklam, které se podle subjektivního názoru autorky nacházejí za etickou hranicí. Součástí jejich hodnocení je opět návrh na jejich úpravu tak, aby vyhovovaly stanoveným etickým normám.
URI: http://hdl.handle.net/10563/955
Datum: 2006-05-11
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 2716


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kalipolitisová_2006_dp.pdfZablokované 967.6Kb PDF
kalipolitisová_2006_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kalipolitisová_2006_op.doc 57.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet