Staff Satisfaction Survey in the Company Festo, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Staff Satisfaction Survey in the Company Festo, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kressová, Petra
dc.contributor.author Papírková, Magdalena
dc.date.accessioned 2010-07-17T22:13:42Z
dc.date.available 2010-07-17T22:13:42Z
dc.date.issued 2009-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9609
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá souvislostmi mezi spokojeností a motivací zaměstnanců. Pro svůj výzkum jsem si zvolila české zastoupení firmy Festo s.r.o., která je vedoucím dodavatelem pneumatické a elektrické automatizační techniky. Teoretická část pojednává o dvou základních principech motivace, motivačních teoriích a jejich vlivu na spokojenost a věrnost firmě. Praktická část obsahuje bližší informace o firmě, ovšem nejdůležitější součástí praktické části je průzkum spokojenosti zaměstnanců prostřednictvím dotazníků a rozhovorů. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zaměstnanci jsou celkově s prací ve Festu spokojeni, ale ukázaly se jisté nedostatky, které by bylo potřeba zlepšit. cs
dc.format 53 s., 11 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1871632 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Motivace cs
dc.subject spokojenost a věrnost společnosti cs
dc.subject systém odměňování cs
dc.subject průzkum spokojenosti zaměstnanců cs
dc.subject Motivation en
dc.subject satisfaction and company loyalty en
dc.subject reward system en
dc.subject employee satisfaction survey en
dc.title Staff Satisfaction Survey in the Company Festo, s.r.o. cs
dc.title.alternative Staff satisfaction survey in the company Festo, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matošková, Jana
dc.date.accepted 2009-06-18
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis is presenting a strong link between employee satisfaction and motivation. For my research I have chosen the Czech representation firm Festo Ltd., which is a leading supplier of pneumatic and electrical automation technology. The theoretical part deals with the two basic principles of motivation, motivation theories and their impact on satisfaction and loyalty to the company. The practical part contains more information about the company; however, the most important part is a survey of employee satisfaction through questionnaires and interviews. Questionnaire survey showed that employees are generally with the work in the Festo satisfied, but there are certain shortcomings which would need to be improved. en
dc.description.department Ústav anglistiky a amerikanistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/13 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 11194
dc.date.assigned 2008-11-30
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
papírková_2009_bp.pdf 1.784Mb PDF View/Open
papírková_2009_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
papírková_2009_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account