Osobnostní a sociální rozvoj

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Osobnostní a sociální rozvoj

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lazarová, Bohumíra
dc.contributor.author Daněk, Jaroslav
dc.date.accessioned 2010-07-17T22:13:52Z
dc.date.available 2010-07-17T22:13:52Z
dc.date.issued 2009-04-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9610
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá osobnostním a sociálním rozvojem a je vystavěna především na teoretických základech, které jsou následně aplikovány v praxi. První část práce se postupně věnuje vymezení pojmu osobnost, osobnostní a sociální rozvoj, kompetence, emoce a motivace. Dále příkladům metod, směrům a přístupům v rámci daného tématu a v neposlední řadě i limitům a rizikům, které jsou s osobnostním a sociálním rozvojem spjaty. Ve druhé části se práce zabývá osobnostním a sociálním rozvojem jakožto edukačním systémem zaměřeným na pomáhající profese, učitele, lektory a sociální pedagogy. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 514496 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Osobnost cs
dc.subject osobnostní a sociální rozvoj cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject klíčové kompetence cs
dc.subject emoce cs
dc.subject emoční inteligence cs
dc.subject motivace cs
dc.subject metody cs
dc.subject společnost cs
dc.subject edukační systém cs
dc.subject formativní prvky cs
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject poskytovatelé cs
dc.subject učitel cs
dc.subject lektor cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject instituce cs
dc.subject Person en
dc.subject personal and social development en
dc.subject education en
dc.subject learning en
dc.subject key competence en
dc.subject emotion en
dc.subject emotional intelligence en
dc.subject motivation en
dc.subject methods en
dc.subject society en
dc.subject educational system en
dc.subject formation elements en
dc.subject helping professions en
dc.subject providers en
dc.subject teacher en
dc.subject tutor en
dc.subject social educator en
dc.subject institution en
dc.title Osobnostní a sociální rozvoj cs
dc.title.alternative Personal and social development en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2009-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with personal and social development. It is built on the theoretical foundations that are subsequently applicated in experience. The first part explains the construct of person, personal and social development, competences, emotions and motivation. Next it deals with some examples of methods, courses and approaches to this topic. And also it deals with limits and risks that are connected with personal and social development studies. In the second part I write about personal and social development as a part of educational system bent to helping professions like teachers, tutors and social educators. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1015777
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
daněk_2009_bp.pdf 502.4Kb PDF View/Open
daněk_2009_vp.doc 49.47Kb Microsoft Word View/Open
daněk_2009_op.doc 72.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account