Domácí násilí jeho příčiny, následky a možnosti řešení v podmínkách naší společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Domácí násilí jeho příčiny, následky a možnosti řešení v podmínkách naší společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Otáhal, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-17T22:14:01Z
dc.date.available 2010-07-17T22:14:01Z
dc.date.issued 2009-04-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9611
dc.description.abstract Svoji bakalářskou práci psanou na téma Domácí násilí jeho příčiny, následky a možnosti řešení v podmínkách naší společnosti jsem zaměřil především na to, aby se čitatel seznámil se základními pojmy, spouštěcími mechanismy, dopady na jednotlivé aktéry a preventivními opatřeními v dané oblasti. Zároveň jsem chtěl upozornit na závažnost tohoto sociálně patologického jevu a nabídnout určité možnosti právní ochrany a řešení jednotlivých případů domácího násilí. Do práce jsem začlenil své vlastní názory a zkušenosti, které jsem nabyl při své práci u policie, při řešení jednotlivých případů přímo v praxi a účastí na různých jednáních a konferencích, které se přímo dotýkaly této problematické oblasti. Mým úmyslem bylo, aby každý čitatel vzal na vědomí, že se tento negativní jev v naší společnosti vyskytuje a uvědomil si, že nikdo z nás nemůže být k němu lhostejný. cs
dc.format 60 s. cs
dc.format.extent 356138 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject ohrožená osoba cs
dc.subject násilná osoba cs
dc.subject oběť cs
dc.subject agresor cs
dc.subject sociálně patologický jev cs
dc.subject týrání cs
dc.subject institut vykázání cs
dc.subject policie cs
dc.subject intervenční centrum cs
dc.subject Domestic violence en
dc.subject person in danger en
dc.subject brute en
dc.subject victim en
dc.subject aggressor en
dc.subject social pathologic feature en
dc.subject abuse en
dc.subject police en
dc.subject intervention center en
dc.title Domácí násilí jeho příčiny, následky a možnosti řešení v podmínkách naší společnosti cs
dc.title.alternative Domestic violence its causes, results, and the possibilities of solving them in the conditions in our society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavrečková, Marie
dc.date.accepted 2009-06-17
dc.description.abstract-translated The purpose of this bachelor thesis, the theme of which is Domestic violence its causes, results, and the possibilities of solving them in the conditions in our society is that the reader learns the basic facts, the mechanisms that start this problem, the sonsequences that there are for the participant, as well as the precautions in this area of interest. At the same time the aim of the thesis was to point out the seriousness of this social pathologic feature, and to offer some possibilities of legal protection, as well as solution to individual cases of home violence. My own opinions and experience gained during my work for the police force, when solving the individual cases and also taking part at various talks and conferences have been included into the project. My intention was to inform the readers that this negative feature is present in our society and he or she will hopefully ralize that nobody ought to be indeferent to it. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016115
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade B
local.subject oběti domácího násilí cs
local.subject pachatelé domácího násilí cs
local.subject victims of the family violence en
local.subject offenders of family violence en


Files in this item

Files Size Format View
otáhal_2009_bp.pdf 347.7Kb PDF View/Open
otáhal_2009_vp.doc 57.22Kb Microsoft Word View/Open
otáhal_2009_op.doc 56.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account