Neúspěšný žák - pohled žáků a učitelů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Neúspěšný žák - pohled žáků a učitelů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poledňová, Ivana
dc.contributor.author Svobodová, Katrin
dc.date.accessioned 2010-07-17T22:14:17Z
dc.date.available 2010-07-17T22:14:17Z
dc.date.issued 2009-04-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9612
dc.description.abstract Tato práce přibližuje čtenářům problematiku školního neúspěchu. Cílem bylo objasnit, kdo je to neúspěšný žák, jak ho popisuje teorie a jak ho pojímají samotní žáci, jejich okolí a učitelé. Není zaměřena pouze na popis problému, ukazuje i faktory, které ovlivňují úspěch či neúspěch. Práce popisuje také důsledky neúspěchu na psychiku dítěte a jeho možné řešení. Práce je rozdělena do třech částí. V teoretické části byly nastíněny názory mých předchůdců. V druhé, praktické části, jsme se na problematiku podívali očima žáků a jejich učitele. V rámci poslední části, jíž byla diskuze, jsem porovnala teoretické poznatky s praxí. Práce je určena širokému spektru čtenářů. Může posloužit učitelům, rodičům a i studentům, protože se jistě všichni s neúspěchem v životě setkali. cs
dc.format 57 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1407030 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject škola cs
dc.subject žák cs
dc.subject neúspěšný žák cs
dc.subject spolužák cs
dc.subject učitel cs
dc.subject úspěch cs
dc.subject školní úspěch cs
dc.subject neúspěch cs
dc.subject školní neúspěch cs
dc.subject school en
dc.subject pupil en
dc.subject unsuccessful pupil en
dc.subject schoolmate en
dc.subject teacher en
dc.subject success en
dc.subject school success en
dc.subject bad success en
dc.subject bad success at schoul en
dc.title Neúspěšný žák - pohled žáků a učitelů cs
dc.title.alternative Unsuccessful pupil - view of pupils and teachers en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2009-06-18
dc.description.abstract-translated This work should approad to readers problem of schoul failure. The aim was clear up who is unsuccessful pupil, what the teory write about him and how taken in pupils thein environment and teachers. This work is not located only on description of schoul failure. It show factors that success and unsuccess influence. It write about effects unsuccess on psychic of child and his possible of solution. The work is dividend on three parts. In theory part are opinions of my previous. In second part we watched the problem throw eyes of pupils and their teacher. In the last part is a comparison between the theory and the practice. The work is determinated for wide spectrum of readers. It can help to teachers, parents and students, because everybody meet the unsuccess in usual live. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016171
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade A
local.subject školní úspěšnost cs
local.subject school success en


Files in this item

Files Size Format View
svobodová_2009_bp.pdf 1.341Mb PDF View/Open
svobodová_2009_vp.doc 71.22Kb Microsoft Word View/Open
svobodová_2009_op.doc 53.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account