Marketingový komunikační plán vybraných výrobků značky Znojmia Hamé, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingový komunikační plán vybraných výrobků značky Znojmia Hamé, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vorlová, Růžena
dc.contributor.author Juráková, Marie
dc.date.accessioned 2010-07-17T22:29:02Z
dc.date.available 2010-07-17T22:29:02Z
dc.date.issued 2009-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9646
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována plánu marketingové komunikace výrobků značky Znojmia, Hamé a.s. Teoretická část se zabývá marketingovou komunikací a sestavením marketingového komunikačního plánu. Představuje východiska pro tvorbu analytické a projektové části. Analytická část zhodnocuje současnou situaci podniku, analyzuje vnější a vnitřní prostředí společnosti a posuzuje postavení výrobků mezi ostatními v rámci podniku. Nezbytnou součástí je i analýza marketingové komunikace v období dvou let. Na základě získaných poznatků, je v projektové části sestaven marketingový komunikační plán pro nové bioprodukty Znojmia, které byly společností nedávno uvedeny na trh. Projekt je podroben časové, rizikové a nákladové analýze. cs
dc.format 114 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3262756 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject marketingový komunikační plán cs
dc.subject časová analýza cs
dc.subject riziková analýza a nákladová analýza cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject marketing communication plan en
dc.subject time analysis en
dc.subject risk analysis and cost analysis en
dc.title Marketingový komunikační plán vybraných výrobků značky Znojmia Hamé, a.s. cs
dc.title.alternative Marketing communication plan for selection of products of the brand Znojmia Hame, a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Novotná, Marie
dc.date.accepted 2009-05-26
dc.description.abstract-translated The Diploma thesis is dedicate to marketing communication product plan for brand Znojmia, Hame a.s. Theoretical part considers marketing communication and marketing communication plan setup. It presents solutions for creating analytic and project part. Analytical part review company current situation, analyze external and internal environment in the company and review product position with others within the company frame. Unavoidable part is to analyze marketing communications in two years time. Marketing communication plan for new organic products Znojmia, hich were recently placed on the market by company is based on received information. Project undergoes time, risk and cost analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 11127
dc.date.assigned 2009-03-09
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
juráková_2009_dp.pdfBlocked 3.111Mb PDF View/Open
juráková_2009_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
juráková_2009_op.doc 1.595Mb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account