Biologicky aktivní látky v houbách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Biologicky aktivní látky v houbách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rop, Otakar
dc.contributor.author Pinďáková, Marcela
dc.date.accessioned 2010-07-17T23:05:25Z
dc.date.available 2010-07-17T23:05:25Z
dc.date.issued 2009-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9712
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce bylo pojednat o vybraných bioaktivních látkách v houbách. Konkrétně se tato práce zabývá aktuální problematikou sacharidických složek, cizorodých prvků a toxinů. Dále jsou zmíněny často méně známé údaje o dalších nutričních paramet-rech plodnic basidiomycet. Část rukopisu je věnováno také konzervárenskému a gastronomickému využití hub. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 858301 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject plodnice basidiomycet cs
dc.subject bioaktivní látky cs
dc.subject sacharidické složky cs
dc.subject cizorodé prvky cs
dc.subject toxiny cs
dc.subject využití hub konzervárenské cs
dc.subject využití gastronomické cs
dc.subject basidiocarps en
dc.subject bioactive compounds en
dc.subject sugar components en
dc.subject heterogeneous components en
dc.subject toxins en
dc.subject preserving and gastronomic utilization en
dc.title Biologicky aktivní látky v houbách cs
dc.title.alternative Biological active compounds in Basidiomycetes en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mišurcová, Ladislava
dc.date.accepted 2009-06-09
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to discuss selected bioactive compounds in mushrooms. This paper specifically is dealing with the contemporary topic of saccharidic components, foreign elements and toxins. Furthermore, the commonly lesser known facts about other nutrition values of basidiocarps are given. Part of the manuscript is devoted to preserving and gastronomic use of mushrooms. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 7721
dc.date.assigned 2009-02-20
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pinďáková_2009_bp.pdf 838.1Kb PDF View/Open
pinďáková_2009_vp.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open
pinďáková_2009_op.doc 35Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account