Projekt integrované marketingové komunikace Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko, o. s.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Projekt integrované marketingové komunikace Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko, o. s.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt integrované marketingové komunikace Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko, o. s.
Autor: Klosová, Hana
Vedoucí: Staňková, Pavla
Abstrakt: Diplomová práce se věnuje tématu integrované marketingové komunikace aplikované v podmínkách regionální neziskové organizace Místní akční skupiny Valašsko - Horní Vsacko, o. s., jejímž cílem je především rozvoj regionu. Tento cíl se snaží naplnit ucházením se o dotace z Programu rozvoje venkova zaštítěného Ministerstvem zemědělství ČR. Teoretická část shrnuje základní teoretická východiska o neziskovém sektoru, regionálním marketingu a marketingové komunikaci, které dále aplikuje do analytické části, kde je zmapováno vnější a vnitřní prostředí organizace a samozřejmě také dosavadní komunikační mix sdružení. Na základě těchto poznatků je zpracován projekt, který si klade za cíl zlepšit úroveň marketingové komunikace a pomoci tak posílit povědomí a postavení sdružení v regionu. Projekt je doplněn o časovou, nákladovou i rizikovou analýzu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/9744
Datum: 2009-05-04
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 11142


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
klosová_2009_dp.pdf 1.241Mb PDF Zobrazit/otevřít
klosová_2009_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
klosová_2009_op.doc 60.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet