Problematika vzdělávání pracovníků Městské policie hlavního města Prahy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika vzdělávání pracovníků Městské policie hlavního města Prahy

Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.author Rudolf, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-17T23:56:26Z
dc.date.available 2011-01-11T09:40:53Z
dc.date.issued 2008-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9807
dc.description.abstract Tato diplomová práce se věnuje přípravě a profesnímu výcviku strážníků Městské policie hlavního města Prahy. První část se zabývá právní úpravou a charakteristikou úkolů obecní a městské policie, postavením a předpoklady pro výkon funkce strážníka obecní policie a formami přípravy a výcviku v rámci České republiky. Druhá část diplomové práce se zabývá konkrétní situací na úseku vzdělávání, přípravy a profesního výcviku u Městské policie hl. m. Prahy. Závěr práce rekapituluje problematiku přípravy a profesního výcviku této specifické sociální skupiny pracovníků., Výsledky práce lze uplatnit při přípravě a vytváření systému vzdělávání strážníků obecních policií na celorepublikové úrovni. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 2094044 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 28.11.2010
dc.subject Strážník cs
dc.subject obecní policie cs
dc.subject profesní příprava a výcvik cs
dc.subject Policemi en
dc.subject municipal police en
dc.subject professional preparation and training en
dc.title Problematika vzdělávání pracovníků Městské policie hlavního města Prahy cs
dc.title.alternative Educating members of the Municipal Police of Prague en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2009-01-14
dc.description.abstract-translated This diploma thesis is focusing on preparation and professional training of metropolitan police in the capital city of Prague. The first part is engaged in legal regulativ and charakteristic of metropolitan and municipal police tasks, in positions and presumtions for discharge of policemanship and also in form of preparation and policen's training in the Czech republik. The sekond part of this diploma thesis is focusing on the concrete situation in education, preparation and profesion training of Prague metropolitan policie. The consulsion of this work resumé problems with preparation and professional training of this specific goup of workers. Produses of this thesis can be asserted in preparation and creation education of municipal police, professional preparation and training. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016256
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade B
local.subject městská policie cs
local.subject profesní vzdělávání cs
local.subject urban police en
local.subject professional education en


Files in this item

Files Size Format View
rudolf_2009_dp.pdf 1.997Mb PDF View/Open
rudolf_2009_op.doc 64.18Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account