Využití nových trendů v marketingové komunikaci v Pizzerii La - Primavera

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití nových trendů v marketingové komunikaci v Pizzerii La - Primavera

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Bajzová, Beáta
dc.date.accessioned 2010-07-18T00:32:47Z
dc.date.available 2010-07-18T00:32:47Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9893
dc.description.abstract Prostredníctvom bakalárskej práce by sa mala analyzovať situácia vo vybranej pizzerii, Pizzerii La - Primavera, z hľadiska marketingovej komunikácie a využívania nových trendov v tejto komunikácii, prípadne zavedenie ďalších potrebných komunikačných prostriedkov. Bakalárska práca sa skladá z dvoch hlavných častí. V teoretickej časti sú vysvetlené hlavne dôležité pojmy z marketingovej komunikácie, a tiež sú tu ozrejmené nové trendy v tejto komunikácii, a to niekoľko druhov. Druhou časťou je praktická časť, ktorá je aplikovaná na konkrétnu pizzeriu. Táto časť sa delí na tri časti. Prvou je analýza súčasného stavu využitia marketingovej komunikácie, kde je aj táto pizzeria predstavená podrobnejšie. Je tu zobrazená jej história, služby, či konkurencia, jej reklama a tiež ciele a ďalšie analýzy. V ďalšej časti sú vypracované odporučenia k zavedeniu nových foriem komunikácie pre zlepšenie marketingovej komunikácie. A v poslednej časti sa tieto odporučenia podrobia nákladovej a rizikovej analýze. cs
dc.format 72s. cs
dc.format.extent 2111912 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketing cs
dc.subject marketingová komunikácia cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject nové trendy cs
dc.subject reklama cs
dc.subject internet cs
dc.subject guerilla cs
dc.subject virálny marketing cs
dc.subject event marketing cs
dc.subject hoax cs
dc.subject nízke náklady cs
dc.subject Marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject new trends en
dc.subject promotion en
dc.subject internet en
dc.subject guerilla en
dc.subject viral marketing en
dc.subject event marketing en
dc.subject hoax en
dc.subject low costs en
dc.title Využití nových trendů v marketingové komunikaci v Pizzerii La - Primavera cs
dc.title.alternative Utilization of the most recent trends in marketing communication in Pizzeria La - Primavera en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Smatana, Peter
dc.date.accepted 2009-06-08
dc.description.abstract-translated My bachelor work analyses the situation in a particular pizzeria: La - Primavera, mainly from the perspective of its marketing communication and utilization of the most recent trends within communication, as well as the need of introducing further necessary means of communication. The work consists of two comprehensive chapters. The first part looks at and explains the most essential terminology regarding marketing communication, as well as summarizes and explains the most recent trends within this specific type of communication, there are several types. The second part of this bachelor work is rather connected to the practical point of view, applied specifically at the above mentioned pizzeria. This part consists of three subchapters. The first subchapter brings the analysis of the current state of matters in terms of utilizing marketing communication, where the pizzeria is under closer inspection. It also provides its history, there is a list of its services, its competition as well as means of marketing and promotion and further objectives and analysis to be done. The second subchapter summarizes made conclusions and suggestion in terms of introducing brand new forms of communication in order to improve the overall marketing communication within the organization in question. In the final subchapter, the concluded suggestions and recommendation are tested in the cost and risk analysis. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 11711
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
bajzová_2009_bp.pdf 2.014Mb PDF View/Open
bajzová_2009_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
bajzová_2009_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account