Metody a nástroje managementu jakosti a neustálého zlepšování ve vybraném podniku.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metody a nástroje managementu jakosti a neustálého zlepšování ve vybraném podniku.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musil, Miroslav cs
dc.contributor.author Zůbková, Veronika cs
dc.date.accessioned 2010-07-18T00:33:44Z
dc.date.issued 2009-05-25 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9895
dc.description.abstract Bakalářská práce řeší problematiku spojenou s monitorováním nákladů na jakost ve vybraném podniku, jakožto jeden z nástrojů managementu jakosti. Teoretická část práce stručně pojednává o historii a vývoji managementu jakosti, o problematice řízení jakosti dle platných standardů ISO a TQM. Velkou měrou je teoretická část směřována do oblasti monitorování nákladů na jakost, jenž se stalo předlohou pro realizaci praktické části práce. V praktické části jsou shrnuty základní údaje o vybraném podniku, je popsán zavedený systém řízení jakosti a v neposlední řadě také provedena analýza nákladů na jakost vycházející z konkrétního nákladového modelu PAF. V závěrečné části práce je dle modelu PAF zhodnocen současný stav podniku, jsou popsány zjištěné nedostatky a navržena opatření, jejichž cílem je zlepšení stávajícího stavu podniku v oblasti managementu jakosti. cs
dc.format 61 s., 12 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3588995 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.05.2039 cs
dc.subject Jakost cs
dc.subject řízení jakosti cs
dc.subject koncepce managementu jakosti cs
dc.subject náklady na jakost cs
dc.subject Quality en
dc.subject quality management en
dc.subject conception of quality management en
dc.subject quality costs en
dc.title Metody a nástroje managementu jakosti a neustálého zlepšování ve vybraném podniku. cs
dc.title.alternative Quality Management methods and instruments for consistent improvement in a selected company. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Málek, Zdeněk cs
dc.date.accepted 2009-06-11 cs
dc.date.vskp-available 2039-05-25
dc.description.abstract-translated Bachelor work monitors the costs in a selected company like one of the tools of quality management. The history and the development of the quality management, the quality management as per the effective ISO and TQM standards are described in the theoretical part. A great part of the theoretical part is focused on the monitoring of quality costs that becomes a template for the practical part of the Bachelor work. Basic data concerting the selected company are considered in the practical part. Furthermore, the implemented quality management system is described and, finally, the quality cost analyze following a definite PAF cost model is made. The current company situation, found shortages and suggested measures to enhance the existing situation of company quality management have been appraised in the final part of the Bachelor work. en
dc.description.department Institut bezpečnostních technologií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/133 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13309
dc.date.assigned 2009-02-20 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zůbková_2009_bp.pdfBlocked 3.422Mb PDF View/Open
zůbková_2009_vp.doc 46Kb Microsoft Word View/Open
zůbková_2009_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account