Analýza marketingových příležitostí firmy PWO UNITOOLS, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza marketingových příležitostí firmy PWO UNITOOLS, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ladová, Janka
dc.contributor.author Ondruchová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-18T00:51:28Z
dc.date.available 2010-07-18T00:51:28Z
dc.date.issued 2009-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9924
dc.description.abstract Analýza marketingových příležitostí firmy PWO UNITOOLS CZ, a.s. se zaměřuje na rozpoznání nových a skrytých příležitostí a jejich využití ve prospěch této společnosti. V první části se práce teoreticky zaměřuje na popis jednotlivých analýz, které byly následně využity pro vypracování praktické části. Aby práce dosáhla svého cíle, byly provedeny různé analýzy, které se v konečném důsledku zaměřují na stejný výsledek. Mezi tyto analýzy jednak zahrnujeme situační analýzu, zejména proto, že obsahuje analýzu prostředí, dále SWOT analýzu, která navazuje na výsledky analýzy podnikového prostředí, a nakonec GE analýzu, která umožňuje zjistit atraktivitu trhu a konkurenční pozici podniku. Po provedení analytické části bylo provedeno zhodnocení současné situace. Na závěr bylo pro společnost stanoveno doporučení a návrhy na zlepšení. cs
dc.format 68 s., 1 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 677051 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Marketing cs
dc.subject Situační analýza cs
dc.subject mikroprostředí cs
dc.subject makroprostředí cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject silné stránky cs
dc.subject slabé stránky cs
dc.subject příležitosti a hrozby cs
dc.subject matice GE cs
dc.subject Marketing en
dc.subject Situational analysis en
dc.subject microenvironment en
dc.subject macroenvironment en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject strenghts en
dc.subject weaknesses en
dc.subject opportunities en
dc.subject threats en
dc.subject GE matrix en
dc.title Analýza marketingových příležitostí firmy PWO UNITOOLS, a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of marketing opportunities of PWO UNITOOLS CZ Inc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šindler, Jaroslav
dc.date.accepted 2009-06-11
dc.description.abstract-translated Analysis of marketing opportunities of PWO UNITOOLS CZ, inc. focuses on recognizing newest and hidden opportunities and their using on behalf of company. In the first part, the analysis is focusing on description of individual analyses which are sequentially used for practical part. In order to reach the analysis's aims, many of different analyses, which are focused on the same result, were made. Among those analyses we include Situational analysis mainly because it includes an environment analysis, next SWOT analysis which follows-up to results of analysis of company environment and in the end GE analysis which allows finding out attractiveness of market and competitive position of company. After making an analytic part a situation of present measurement was made. At the end a recommendation and improvement proposal for a company was specified. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 11839
dc.date.assigned 2009-03-16
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
ondruchová_2009_bp.pdfBlocked 661.1Kb PDF View/Open
ondruchová_2009_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
ondruchová_2009_op.zip 38.10Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account