Zdroje zátěže a stresu ve školních podmínkách úzkost a strach ve škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zdroje zátěže a stresu ve školních podmínkách úzkost a strach ve škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Poledňová, Ivana
dc.contributor.author Lahner, Luděk
dc.date.accessioned 2010-07-18T01:11:55Z
dc.date.available 2010-07-18T01:11:55Z
dc.date.issued 2009-04-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9957
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma ,,Zdroje zátěže a stresu ve školních podmínkách, úzkost a strach ve škole?, pojednává o stresu, úzkosti a strachu ve škole ? o jejich projevech, zdrojích a způsobech zvládání. Podává přehled jednotlivých koncepcí chápání pojmu ,,stres?, dále zvládání stresu. Vymezeny jsou zde pojmy ,,úzkost a strach? s uvedením vzniku, projevech, předcházení a zvládání. Další část práce je věnována škole jako zdroji, příčině zátěže, úzkosti a stresu. Součástí je shrnutí výsledků výzkumu ke zjištění projevů, zdrojů zátěže a postavení sociální opory jako možného mechanismu zvládání zátěže ve škole. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 482479 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stres cs
dc.subject úzkost cs
dc.subject strach cs
dc.subject škola cs
dc.subject zvládání stresu cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject zkoušení cs
dc.subject písemná práce cs
dc.subject žáci cs
dc.subject rodina cs
dc.subject Stress en
dc.subject anxiety en
dc.subject fear en
dc.subject school en
dc.subject managing stress en
dc.subject primary school en
dc.subject examination en
dc.subject essy/examination paper en
dc.subject pupils/students en
dc.subject family en
dc.title Zdroje zátěže a stresu ve školních podmínkách úzkost a strach ve škole cs
dc.title.alternative Pressure and stress sources in the school environment, anxiety and fear at school en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Doňková, Olga
dc.date.accepted 2009-06-16
dc.description.abstract-translated The bachelor theses ,,Pressure and stress sources in the school environment, anxiety and fear at school? deals with stress, anxiety and fear at school ? their demonstration, sources and ways of managing stress. The work shows different interpretations of the term strees and ways of its managing. Furthermore, definitions of the expressions anxiety and fear can be found here as well as introducing their formation, demonstrations, prevention and ways of managing them. Next part of this theses refers to school as the source and cause of pressure, anxiety and stress. Summary of study findings regarding location of sress manifestation, sources and the role of caseworker as the possible way of managing stress at school is involved in the work too. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016077
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade E
local.subject psychická zátěž cs
local.subject školní klima cs
local.subject mental strain en
local.subject school environment en


Files in this item

Files Size Format View
lahner_2009_bp.pdf 471.1Kb PDF View/Open
lahner_2009_vp.doc 71.22Kb Microsoft Word View/Open
lahner_2009_op.doc 96.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account