Význam sociální komunikace v práci sociálního pracovníka

DSpace Repository

Language: English čeština 

Význam sociální komunikace v práci sociálního pracovníka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Saparová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-18T01:28:32Z
dc.date.available 2010-07-18T01:28:32Z
dc.date.issued 2009-04-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/9990
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá popisem významu sociální komunikace v práci sociálního pracovníka, především začínajících sociálních pracovníků. Obsahuje popis osobnosti sociálního pracovníka, jeho profesní, komunikativní, sociální dovednosti. Věnuje se také vysvětlení pojmu sociální komunikace a její význam v práci sociálního pracovníka. Dále se zaměřuje na zjištění informovanosti o práci sociálního pracovníka, o připravenosti absolventů škol na své budoucí povolání, jaký význam a do jaké míry je sociální komunikace potřebná pro sociální pracovníky a co je základním předpokladem dobré sociální komunikace. cs
dc.format 83 s. cs
dc.format.extent 692316 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální komunikace cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject klient cs
dc.subject sociální prostředí cs
dc.subject účastníci komunikace cs
dc.subject pravidla komunikace cs
dc.subject formy komunikace cs
dc.subject poruchy v komunikaci cs
dc.subject social communication en
dc.subject social worker en
dc.subject client en
dc.subject social environment en
dc.subject participants in communication en
dc.subject rules of communication en
dc.subject forms of communication en
dc.subject failures of communication en
dc.title Význam sociální komunikace v práci sociálního pracovníka cs
dc.title.alternative Importance of social communication in the job of social worker en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vavrečková, Marie
dc.date.accepted 2009-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor's work is focused on description of sense of social communication in the job of social worker, first of all the beginners. It contains description of personality of social worker, his profession, communication and social skills. It also aims to explain the concept of social communiation and its importance of social worker's job. Furthermore it's focused on finding of awareness about job of social worker, about preparing of graduates for their future profession, what importance and to what degree is social communiation needed for social workers and what's the basic assumption of good social communication. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1016151
dc.date.assigned 2008-04-30
utb.result.grade A
local.subject sociální pracovníci cs
local.subject social workers en


Files in this item

Files Size Format View
saparová_2009_bp.pdf 676.0Kb PDF View/Open
saparová_2009_vp.doc 47.22Kb Microsoft Word View/Open
saparová_2009_op.doc 56.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account