Síťování polyetylenu pomocí silanů při pokojových podmínkách

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Síťování polyetylenu pomocí silanů při pokojových podmínkách

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Síťování polyetylenu pomocí silanů při pokojových podmínkách
Autor: Trňáčková, Petra
Vedoucí: Čermák, Roman
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá síťováním polyetylenu pomocí silanů při pokojových podmín-kách. Síťování je proces, který u materiálu především zlepšuje mechanické vlastnosti a tohoto se využívá zejména v kabelářství na výrobu kabelových izolací. Silanem síťovaný polyetylen je nejnovější materiál pro toto využití. Vzorky byly vyrobeny smícháním EVS kopolymeru DEX 1025 s katalytickým systémem označeným AMBICAT LE 4476 v poměru 95:5 a následně vytlačeny na pásky. Změny probíhající v materiálu v důsledku síťování při pokojových podmínkách byly sledovány pomocí tří metod: infračervené spekt-roskopie, mechanických tahových zkoušek a širokoúhlé rentgenové difrakce. Bylo zjištěno, že síťovací rovnováha nastává přibližně po devíti dnech.
URI: http://hdl.handle.net/10563/9998
Datum: 2009-05-29
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 29.05.2011
Ústav: Ústav inženýrství polymerů
Studijní obor: Chemie a technologie materiálů
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 12696


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
trňáčková_2009_bp.pdfZablokované 2.225Mb PDF
trňáčková_2009_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
trňáčková_2009_op.doc 47Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet