Barack Obama's Election Campaigning 2008

DSpace Repository

Language: English čeština 

Barack Obama's Election Campaigning 2008

Show full item record

No preview available
Title: Barack Obama's Election Campaigning 2008
Author: Zezulková, Markéta
Advisor: Bačuvčík, Radim
Abstract: Barack Obama je prvním afro-americkým prezidentem Spojených Států Amerických. Ve volebním klání 2008 porazil v primárkách Hillary R. Clinton, členku velmi vlivné politické rodiny, a během hlavní prezidentské volby amerického válečného hrdinu a miláčka médií Johna McCaina. Odborníci, média i široká veřejnost se shodují, že se jednalo o historické volby, jejichž průběh a všeobecný dopad se bude studovat po mnoho let. Doposud o Obamově kampani nevyšly příliš důvěryhodné a obecné výzkumy a analýzy, stejně tak dostupná literatura postrádá objektivitu autorů. Nicméně na první pohled je jasné, že Obama a jeho tým předvedli excelentní volební kampaň a potvrdili obecné mínění o důležitosti amerických prezidentských kampaní pro sféru marketingových komunikací a politického marketingu. A to je téma, o kterém pojednává tato bakalářská práce. Teoretická část se zaměřuje na popis politického a volebního systému v USA a na obecné vlastnosti amerických prezidentských volebních kampaní s cílem vytvořit dostatečnou půdu pro pochopení analyticko-praktické části. Praktická část sleduje obecně nepopíratelné vlastnosti Obamovy kampaně, jakou jsou na-příklad finanční zdroje, délka kampaně Hlavním cílem je však vyvodit pomocí ana-lýzy dostupných zdrojů klíčové aspekty vedoucí k Obamově vítězství a prohlášení voleb 2008 za historické především z pohledu marketingově komunikačního. Barack Obama a jeho tým objevili a velice jasně demonstrovali možné využití webu 2.0 a mobilních telefonů jako efektivního nástroje ke komunikaci s voliči, jejich mobilizaci a přeměnil je v nezastavitelnou volební mašinu. Předznamenali tak novou éru volebních kampaní a využití internetu v marketingových komunikacích. Obama byl prohlášen Advertising Age Marketérem roku 2008 nejen díky využití internetu, ale celkovému vedení kampaně. Barack Obama operoval již známými volebními strate-giemi, kterým dal jim nový rozměr. Obamův tým vytvořil kampaň, která z Obamy a jeho rodiny udělala ikonu doby a v určitých fázích vyvolávala davové šílenství. Díky skvělému PR a mediální agendě setting předvedli celému světu nevídané divadlo. Obama v sobě skýtá velký potenciál čestného, inteligentního, striktního a především nezkaženého politika, milého, sympatického, milují-cího otce a obyčejného, ale při tom charismatického Američana. A to vše jeho tým bravurně prodal. Ovšem bez ohledu na to, co pohled na Obamu jako mesiáše, hrdinu a spasitele bude pro něj a jeho kariéru znamenat v budoucnu. Nicméně Obama si vybral do týmu ty nejlepší ve svém oboru. Všichni pracovali a vedli kampaň pod jednou hlavní zásadou postavenou na Obamově osobním vystupování; být neustále klidný a neprojevovat nejen negativní emoce, ale téměř žádné. Tým odhadnul touhu amerického národa po změně a víru v americký sen a šťastný konec. Díky dobře vybudované organizaci a spolupráci Obamova managementu byli členové schopni podniknout rezolutní kroky, které by se mohly na první pohled zdát jako nebez-pečný hazard. Odmítnutí peněz z veřejných prostředků spolu s omezeními z toho plynou-cích byl opovážlivý krok, který od vzniku tohoto státního fondu ještě žádný kandidát neu-dělal. Avšak Obama a jeho tým předvedli skvělý fundraising a získali dostatek prostředků pro vedení jedinečné kampaně. A navíc to vše dokázali velmi rychle a efektivně prezento-vat veřejnosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/10065
Date: 2009-05-11
Availability: Pouze v rámci univerzity
Department: Ústav marketingových komunikací
Discipline: Marketingové komunikace
Grade for thesis and defense: A 10545


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
zezulková_2009_bp.pdfBlocked 12.10Mb PDF
zezulková_2009_vp.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open
zezulková_2009_op.doc 57Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account