Projekt zavedení prvků CRM jako konkurenční výhody firmy VITRUM Sterilizace, spol. s r.o.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Projekt zavedení prvků CRM jako konkurenční výhody firmy VITRUM Sterilizace, spol. s r.o.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Projekt zavedení prvků CRM jako konkurenční výhody firmy VITRUM Sterilizace, spol. s r.o.
Autor: Žerníčková, Kateřina
Vedoucí: Kozák, Vratislav
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá zavedením prvků CRM jako konkurenční výhody firmy Vitrum Sterilizace, spol. s r.o. Projekt má za cíl vytvořit jednotný systém pro zaznamenávání veškerých informací o zákazníkovi, pro segmentaci zákazníků a pro správné působení na ně. V teoretické části jsem se snažila zachytit veškeré informace o CRM, které jsou potřebné pro mou práci. Následuje analytická část, kde jsem představila firmu Vitrum Sterilizace, analyzovala současný stav jejího CRM a provedla průzkum spokojenosti zákazníků. V projektové části jsem navrhla způsob segmentace zákazníků do jednotlivých skupin a u těchto skupin jsem navrhla způsob komunikace s nimi. Na konci práce jsem provedla nákladovou a rizikovou analýzu, kde jsem uvedla předpokládané náklady a možná rizika, která by se mohla vyskytnout. Výsledky práce jsem shrnula v závěru.
URI: http://hdl.handle.net/10563/10096
Datum: 2009-05-04
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav managementu a marketingu
Studijní obor: Management a marketing
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 12455


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
žerníčková_2009_dp.pdfZablokované 1.454Mb PDF
žerníčková_2009_vp.doc 45.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
žerníčková_2009_op.pdf 34.40Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet