Domácí násilí a stalking z pohledu mladé generace.

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Domácí násilí a stalking z pohledu mladé generace.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Domácí násilí a stalking z pohledu mladé generace.
Autor: Senčák, Ivan
Vedoucí: Řehoř, Antonín
Abstrakt: Tématem diplomové práce je problematika domácího násilí a stalkingu v České republice a ve Zlínském kraji. Cílem práce bylo popsat obecně domácí násilí. Zhodnotit současný stav a vývoj této problematiky ve společnosti v letech 2006 ? 2009. V teoretické části diplomové práce jsem se zabýval obecnými pojmy domácího násilí a stalkingu. Také jsem zmínil legislativní rámec problematiky a problematiku intervenčních center v České republice. Jejich spolupráci s dalšími institucemi. Praktickou část diplomové práce jsem věnoval vyhodnocení skutečných případů domácího násilí. Vyhodnotil jsem dostupné statistické údaje Policie České republiky, intervenčních center a Bílého kruhu bezpečí. Součástí práce je i dotazník, jehož cílem bylo zjistit a vyhodnotit informovanost a názory mladé generace na tento závažný problém, jímž domácí násilí a stalking je.
URI: http://hdl.handle.net/10563/11225
Datum: 2010-03-25
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Institut mezioborových studií
Studijní obor: Sociální pedagogika
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: A 16882


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
senčák_2010_dp.pdf 5.645Mb PDF Zobrazit/otevřít
senčák_2010_vp.doc 32Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
senčák_2010_op.doc 27Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet