Analýza marketingové komunikace firmy Ocarto, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza marketingové komunikace firmy Ocarto, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juza, Jan cs
dc.contributor.author Šeflová, Markéta cs
dc.date.accessioned 2010-07-19T10:56:00Z
dc.date.available 2010-07-19T10:56:00Z
dc.date.issued 2009-12-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/12591
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocením efektivnosti prodeje sortimentu potravin přes internet a jeho marketingovou komunikaci. V teoretické části se zaměřuji na vymezení pojmů týkajících se marketingu, marketingové komunikace, analýzy tržních segmentů, obchodování na internetu a marketingového výzkumu. Praktická část obsahuje dotazníkové šetření, ve kterém se zabývám vyhodnocením účinnosti prodeje sortimentu potravin prostřednictvím internetu. Současně analyzuji konkurenci a doposud použitou marketingovou komunikaci a stanovuji cílové skupiny, které zle efektivně zasáhnout. Následně jsou navrhnuta určitá doporučení a zlepšení v oblasti marketingové komunikace. cs
dc.format 82 s., 1 s. příloh cs
dc.format.extent 2087628 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject analýza tržních segmentů cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject analysis of market segments en
dc.subject marketing research en
dc.subject competition en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza marketingové komunikace firmy Ocarto, s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis marketing communication of the company Ocarto, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava cs
dc.date.accepted 2010-01-14 cs
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals with the evaluation of the efficiency of internet food sales and its marketing communication. Theoretical part of my thesis is focused on the definition of terms related to marketing, marketing communication, market segment analysis, internet sales and marketing research. Practical part includes a questionnaire survey, in which I have dealt with the efficiency of internet food sales. At the same time, I have analysed the competitors and marketing communication applied up to now and determined the target groups, which can be addressed most efficiently. As a result, some recommendations and improvements in the marketing communication area have been proposed. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 13537
dc.date.assigned 2009-10-09 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
šeflová_2010_bp.pdf 1.990Mb PDF View/Open
šeflová_2010_vp.pdf 102.3Kb PDF View/Open
šeflová_2010_op.pdf 351.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account