Vliv mikrovlnného plazmatu vzduchu na smáčivost povrchů syntetických polymerů

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Vliv mikrovlnného plazmatu vzduchu na smáčivost povrchů syntetických polymerů

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Vliv mikrovlnného plazmatu vzduchu na smáčivost povrchů syntetických polymerů
Autor: Kupská, Ivana
Vedoucí: Lapčík, Lubomír
Abstrakt: Diplomová práce byla zaměřena na studium vlivu mikrovlnného plazmatu vzduchu na smáčivost povrchu syntetických polymerů. V úvodu teoretické části byla detailně popsána plazma z historického hlediska, její současná podoba a definice. Zmíněny byly také prak-tické příklady, kde všude se s tímto čtvrtým skupenstvím hmoty lze setkat v praktickém životě. Rozebrány byly základní parametry k popisu plazmatu, mezi které patří stupeň io-nizace, teplota elektronů, Debeyova stínící délka, i samotná plazmová frekvence. Pro dů-kladné porozumění plazmatu, byly popsány různé druhy plazmatických výbojů z hlediska stejnosměrného a střídavého proudu. Také byla věnována pozornost změně v morfologii resp. chemické modifikaci povrchu tuhé látky v důsledku působení plazmatu. Experimen-tální metody pro vyhodnocení upravených materiálů plazmatickým výbojem jako jsou např.: FTIR, NMR, XPS, SEM, jsou také zahrnuty a popsány v teoretické části. V praktické části byla sledována změna smáčivosti tuhého povrchu polymerů (PE, PP, PS) s vlivem délky plazmovacího cyklu. Pro vyhodnocení smáčivosti byl měřen kontaktní úhel, který byl sledován jak statickou metodou - měřením sedící kapky, tak také dynamickou metodou - Wilhelmyho metodou, která je založená na vyvažování destičky. Na závěr byly měřeny FTIR spektra ATR metodou pro charakterizaci chemických změn v důsledku opra-cování plazmatem.
URI: http://hdl.handle.net/10563/13850
Datum: 2010-05-10
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav fyziky a mater. inženýrství
Studijní obor: Materiálové inženýrství
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 14619


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kupská_2010_dp.pdf 3.883Mb PDF Zobrazit/otevřít
kupská_2010_vp.doc 24.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
kupská_2010_op.doc 26.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet