Komunikace a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy MITAS a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikace a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy MITAS a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Porvazník, Ján
dc.contributor.author Žáková, Veronika
dc.date.accessioned 2012-03-09T21:07:23Z
dc.date.available 2012-03-09T21:07:23Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/16352
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na komunikaci a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy MITAS a.s. Zabývá se především interní komunikací. V teoretické části je provedena rešerše literárních zdrojů, které se týkají komunikace. Praktická část je zaměřená na analýzu interní komunikace vybrané společnosti. Hlavním cílem práce je shromáždění informací o stávající komunikaci firmy MITAS a.s. a navržení případných opatření vedoucích ke zlepšení. cs
dc.format 87 s. (102 928 znaků) cs
dc.format.extent 7473327 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Komunikace cs
dc.subject slovní komunikace cs
dc.subject zraková komunikace cs
dc.subject hlasová komunikace cs
dc.subject bariéry a konflikty v komunikaci cs
dc.subject komunikace uvnitř organizace cs
dc.subject komunikace s vnějším prostředím cs
dc.subject komunikace v krizi cs
dc.subject Communication en
dc.subject verbal communication en
dc.subject visual communication en
dc.subject vocal communication en
dc.subject language barriers and conflicts in communication en
dc.subject communication within organization en
dc.subject communication with external environment en
dc.subject communication in crisis en
dc.title Komunikace a její vliv na zvyšování výkonnosti firmy MITAS a.s. cs
dc.title.alternative Communication and its influence on raising performance of MITAS joint-stock company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kincová, Milada
dc.date.accepted 2011-06-09
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis is focused on communication and its influence on raising performance of MITAS joint-stock company. It deals mainly with internal communication. Backround research of literary sources connected with communication is accomplished in the theoreti-cal part of Thesis. The practical part is aimed at analysis of internal communication in selected company. The main aim of the Bachelor thesis is to collect information about present communication in MITAS join-stock company and suggest some appropriate measures leading to its improvement. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22365
dc.date.assigned 2011-04-04
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
žáková_2011_bp.pdfBlocked 7.127Mb PDF View/Open
žáková_2011_vp.doc 70Kb Microsoft Word View/Open
žáková_2011_op.pdf 457.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account