Projekt zlepšení marketingové komunikace firmy GeneProof, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt zlepšení marketingové komunikace firmy GeneProof, a.s.

Show full item record

No preview available
Title: Projekt zlepšení marketingové komunikace firmy GeneProof, a.s.
Author: Kuhajdová, Dominika
Advisor: Dobeš, Kamil
Abstract: Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť projekt zlepšenia marketingovej ko-munikácie firmy GeneProof, a.s. V teoretickej časti sú spracované poznatky týkajúce sa marketingovej komunikácie, ako aj špecifiká marketingu v zdravotníctve a problematika marketingového výskumu. Analytická časť v stručnosti predstavuje spoločnosť GeneProof a vysvetľuje pojem mole-kulárna in vitro diagnostika. Hlavnou náplňou analytickej časti je SWOT a Porterova ana-lýza a marketingový výskum (kvantitatívny a kvalitatívny). Na základe výsledkov analýz je navrhnutý projekt zlepšenia marketingovej komunikácie spoločnosti GeneProof - Projekt vzdelávacieho portálu v oblasti zdravotníctva so zameraním na diagnostiku. V závere je projekt podrobený časovej, nákladovej a rizikovej analýze.
URI: http://hdl.handle.net/10563/17619
Date: 2011-05-02
Availability: Pouze v rámci univerzity
Department: Ústav managementu a marketingu
Discipline: Management a marketing
Grade for thesis and defense: A 21077


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
kuhajdová_2011_dp.pdfBlocked 1.878Mb PDF
kuhajdová_2011_vp.doc 72Kb Microsoft Word View/Open
kuhajdová_2011_op.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account