Stanovení fenolických látek a antioxidační aktivity u cereálií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stanovení fenolických látek a antioxidační aktivity u cereálií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sumczynski, Daniela cs
dc.contributor.author Mrázová, Eva cs
dc.date.accessioned 2012-03-11T12:34:28Z
dc.date.available 2012-03-11T12:34:28Z
dc.date.issued 2011-05-20 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/18193
dc.description.abstract Diplomová práce byla zaměřena na studium obsahu fenolických látek a celkové antioxidační aktivity v obilovinách (př. kamut, grünkern, špaldové kernotto, pšenice špalda, rýže natural, aj.). Fenolické látky byly stanoveny spektrofotometricky s pomocí Folinova činidla. Antioxidační aktivita byla stanovena pomocí metod ABTS a DPPH. Nejvyšší obsah celkových polyfenolů a nejvyšší antioxidační aktivita v analyzovaných vzorcích byla naměřen v rýži natural. cs
dc.format 67 cs
dc.format.extent 3349586 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject obiloviny cs
dc.subject polyfenoly cs
dc.subject Folinovo činidlo cs
dc.subject antioxidační aktivita cs
dc.subject ABTS cs
dc.subject DPPH cs
dc.subject cereals en
dc.subject phenolic compounds en
dc.subject Folin reagent en
dc.subject total antioxidant activity en
dc.subject ABTS en
dc.subject DPPH en
dc.title Stanovení fenolických látek a antioxidační aktivity u cereálií cs
dc.title.alternative Determination of Phenolic Compounds and Antioxidant Activity in Cereals en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Růžičková, Jana cs
dc.date.accepted 2011-06-02 cs
dc.description.abstract-translated Diploma thesis was focused on study of phenolic substances and total antioxidant activity in cereals (e.g. kamut, grünkern, spelt kernotto, spelt, natural rice, ). Phenolic compounds were analyzed using spectofotometric method with Folin reagent. Antioxidant activity was measured using methods ABTS and DPPH. The highest content of total polyphenols and the highest antioxidant activity of the analyzed samples were measured in natural rice. en
dc.description.department Ústav biochemie a analýzy potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/196 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 22632
dc.date.assigned 2011-02-25 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
mrázová_2011_dp.pdf 3.194Mb PDF View/Open
mrázová_2011_vp.doc 97.5Kb Microsoft Word View/Open
mrázová_2011_op.doc 96.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account