Právní řád I

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Právní řád I

Zobrazit celý záznam

Thumbnail
Název: Právní řád I
Autor: Štefka, Vladislav
ISBN: 978-80-7454-123-0
URI: http://hdl.handle.net/10563/18583
Datum: 2011
Vydavatel: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Počet stran: 92
Dostupnost: Dostupné pro studenty FAI UTB


Abstrakt:

Učební text je zaměřen na základní otázky historie, právní teorie a stručný přehled jednotlivých právních odvětví pro potřebu zejména posluchačům mezioborového studia Bezpečnostní technologie, systémy a management ke zvládnutí základních pojmů. Rozsah těchto textů si klade za cíl poskytnout základní přehled vybraných teoretických problémů pro ujasnění vztahu mezi státem a právem, neboť význam práva a regulace společenských vztahů prostřednictvím právních norem se neustále zvyšuje. Přesto, že je právo speciální vědní disciplinou, dotýká se každého z nás v běžném životě, aniž si to mnohdy uvědomujeme. Všichni se stáváme takřka denně účastníky mnoha vztahů, z nichž mnohé jsou regulovány právem, tedy jedná se o právními vztahy. Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika se stala plnoprávným členem Evropské unie dochází k rozsáhlým změnám českého právního řádu,což je zcela zákonitým důsledkem významu práva v činnosti tohoto společenství. Seznámení se základními principy a zásadami, které jsou obsaženy v těchto textech, přiměje, doufám, posluchače k dalšímu studiu především samotných původních předpisů, obsažených ve Sbírce zákonů České republiky a umožní jim seznámit se s právní problematikou potřebnou jak pro praktický výkon jejich budoucí činnosti, tak i pro běžnou osobní potřebu. Z praktických důvodů lze ovšem studentům doporučit, aby při úvaze při nákupu právních předpisů, které budou při svém studiu i v praxi potřebovat, dali přednost nákupu takových publikací, které kromě aktuálních komentářů přinášejí i odkazy na současnou judikaturu. Absolventi všech vysokých škol budou nuceni ve své praxi uplatňovat v různém rozsahu znalost právních norem, jednak jako součást samotného řízení, jednak jako chování, kterým budou předcházet možným problémům. Autor je si vědom, že i další vydání těchto textů může obsahovat dílčí nedostatky, především s ohledem na možný rozsah poskytovaných informací či částečné podřízení se potřebám výuky v tomto studijním programu. Přesto však uvítá jakékoliv připomínky a náměty, které by mohl uplatnit při přípravě dalších vydání tohoto učebního textu.

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
Skripta_pravni_rad.pdfZablokované 854.9Kb PDF Skripta - plný text PDF
obsah_pravo.pdf 100.5Kb PDF Zobrazit/otevřít Obsah skript

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet