Právní řád I

DSpace Repository

Language: English čeština 

Právní řád I

Show full item record

Thumbnail
Title: Právní řád I
Author: Štefka, Vladislav
ISBN: 978-80-7454-123-0
URI: http://hdl.handle.net/10563/18583
Date: 2011
Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Page count: 92
Availability: Dostupné pro studenty FAI UTB


Abstrakt:

Učební text je zaměřen na základní otázky historie, právní teorie a stručný přehled jednotlivých právních odvětví pro potřebu zejména posluchačům mezioborového studia Bezpečnostní technologie, systémy a management ke zvládnutí základních pojmů. Rozsah těchto textů si klade za cíl poskytnout základní přehled vybraných teoretických problémů pro ujasnění vztahu mezi státem a právem, neboť význam práva a regulace společenských vztahů prostřednictvím právních norem se neustále zvyšuje. Přesto, že je právo speciální vědní disciplinou, dotýká se každého z nás v běžném životě, aniž si to mnohdy uvědomujeme. Všichni se stáváme takřka denně účastníky mnoha vztahů, z nichž mnohé jsou regulovány právem, tedy jedná se o právními vztahy. Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika se stala plnoprávným členem Evropské unie dochází k rozsáhlým změnám českého právního řádu,což je zcela zákonitým důsledkem významu práva v činnosti tohoto společenství. Seznámení se základními principy a zásadami, které jsou obsaženy v těchto textech, přiměje, doufám, posluchače k dalšímu studiu především samotných původních předpisů, obsažených ve Sbírce zákonů České republiky a umožní jim seznámit se s právní problematikou potřebnou jak pro praktický výkon jejich budoucí činnosti, tak i pro běžnou osobní potřebu. Z praktických důvodů lze ovšem studentům doporučit, aby při úvaze při nákupu právních předpisů, které budou při svém studiu i v praxi potřebovat, dali přednost nákupu takových publikací, které kromě aktuálních komentářů přinášejí i odkazy na současnou judikaturu. Absolventi všech vysokých škol budou nuceni ve své praxi uplatňovat v různém rozsahu znalost právních norem, jednak jako součást samotného řízení, jednak jako chování, kterým budou předcházet možným problémům. Autor je si vědom, že i další vydání těchto textů může obsahovat dílčí nedostatky, především s ohledem na možný rozsah poskytovaných informací či částečné podřízení se potřebám výuky v tomto studijním programu. Přesto však uvítá jakékoliv připomínky a náměty, které by mohl uplatnit při přípravě dalších vydání tohoto učebního textu.

Files in this item

Files Size Format View Description
Skripta_pravni_rad.pdfBlocked 854.9Kb PDF Skripta - plný text PDF
obsah_pravo.pdf 100.5Kb PDF View/Open Obsah skript

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account