Implementace marketingových nástrojů ve společnosti Měď Povrly Slovakia, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Implementace marketingových nástrojů ve společnosti Měď Povrly Slovakia, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnédar, Libor
dc.contributor.author Valachovičová, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-14T00:45:15Z
dc.date.available 2013-05-13T23:00:25Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1989
dc.description.abstract Diplomová práca nám poukazuje na dôležitosť marketingu v priemysle, odlišnosť od marketingu spotrebiteľského a približuje marketingový mix vo výrobnom podniku. Predstavuje výrobnú spoločnosť Měď Povrly Slovakia, a.s., dôkladne popisuje jej súčasný stav marketingového mixu, detailne analyzuje externé a interné prostredie podniku a identifikuje slabé a silné stránky, ako i ohrozenia a príležitosti firmy. Na základe dôkladnej analýzy bol spracovaný projekt, ktorý predkladá spôsob implementácie marketingových nástrojov v podniku a vznik samotného marketingového oddelenia. cs
dc.format 86 s., 3 s. příloh cs
dc.format.extent 1569010 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2013
dc.subject priemyselný marketing cs
dc.subject marketingové činnosti cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject burza kovov cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject podpora predaja cs
dc.subject marketingové oddelenie cs
dc.subject CRM systém cs
dc.subject systém KAM cs
dc.subject projekt cs
dc.subject industrial marketing en
dc.subject marketing activities en
dc.subject marketing mix en
dc.subject metal exchange en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject promotion en
dc.subject marketing department en
dc.subject CRM system en
dc.subject KAM system en
dc.subject project en
dc.title Implementace marketingových nástrojů ve společnosti Měď Povrly Slovakia, a.s. cs
dc.title.alternative Implementation of marketing tools in the company Měď Povrly Slovakia, a.s. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Buday, Martin
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated My diploma work points at importance of industrial marketing, shows difference between marketing in industry and consumer oriented marketing, and also clarifies marketing mix in producing corporation. I introduce manufacturing company Med Povrly Slovakia Inc., specifically I illustrate company's current situation regarding marketing mix, detail company analysis of external and internal environment just like identifying weaknesses and strengths of the firm as well as threads and opportunities. This project has been created based on deep thorough analysis that submits approach of implementation of marketing tools within the company and foundation of marketing department itself. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3989
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
valachovičová_2006_dp.pdfBlocked 1.496Mb PDF View/Open
valachovičová_2006_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
valachovičová_2006_op.doc 40Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account