Vliv hyperelastických vlastností podkladových desek pražců na chování a napjatost

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Vliv hyperelastických vlastností podkladových desek pražců na chování a napjatost

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Vliv hyperelastických vlastností podkladových desek pražců na chování a napjatost
Autor: Šarman, Zdeněk
Vedoucí: Polášek, Antonín
Abstrakt: Cílem diplomové práce bylo stanovit, jaký vliv mají hyperelastické vlastnosti podkladových desek mezi kolejnicí a pražcem na napjatost a chování těchto desek. V teoretické části je nejdříve krátce uvedený popis železniční dopravy a historie vývoje železničního svršku, jeho konstrukční řešení a jednotlivé části. Dále je uvedený obecný popis pryžových materiálů, ze kterého jsou vzorky podkladových desek vyrobeny. Pro získání hyperelastických vlastností pryžových desek bylo provedeno několik typů měření. Z výsledků měření byly odvozeny materiálové konstanty, které definují hyperelastické vlastnosti a chování podkladových desek. Tato měření jsou stručně popsána v teoretické části. Výpočet napjatosti podkladových desek byl provedený pomocí numerické metody konečných prvků (MKP), která je také popsána v teoretické části. V experimetnátlní části byly provedeny měření materiálových vlastností pryžových podkladových podložek. Na základě naměřených materiálových hodnot byly vytvořeny konečnoprvkové modely podložek pomocí MKP s různými materiálovými parametry a provedeny pevnostní strukturální analýzy. V závěru je uvedena diskuse výsledků pro jednotlivé typy podkladových podložek pro jejich použití v provozu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2143
Datum: 2006-05-31
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav fyziky a mater. inženýrství
Studijní obor: Materiálové inženýrství
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 4322


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
šarman_2006_dp.pdf 8.931Mb PDF Zobrazit/otevřít
šarman_2006_vp.doc 33.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
šarman_2006_op.doc 30.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet