Stanovení a charakterizace vybraných antimykotických přípravků pro ošetření potravin.pdf

DSpace Repository

Language: English čeština 

Stanovení a charakterizace vybraných antimykotických přípravků pro ošetření potravin.pdf

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fišera, Miroslav
dc.contributor.author Navrátil, Lukáš
dc.date.accessioned 2013-10-07T12:04:01Z
dc.date.available 2013-10-07T12:04:01Z
dc.date.issued 2012-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21810
dc.description.abstract Diplomová práce byla zaměřena na stanovení a charakterizaci antimykotických přípravků, které se používají k ošetření potravin. Teoretická část se zabývá popisem přídatných látek a charakterizací jednotlivých druhů antimykotických přípravků. Praktická část je zaměřena na stanovení natamycinu ve vybraných druzích trvanlivých salámů (Lovecký salám, Poličan, Paprikáš, Selský salám, Vysočina). Pro stanovení natamycinu byla použita metoda HPLC s UV/VIS detekcí. cs
dc.format 64 s. cs
dc.format.extent 1557035 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject antimykotické přípravky cs
dc.subject natamycin cs
dc.subject trvanlivý salám cs
dc.subject HPLC cs
dc.subject UV/VIS cs
dc.subject antimycotic products en
dc.subject natamycin en
dc.subject durable salami en
dc.subject HPLC en
dc.subject UV/VIS en
dc.title Stanovení a charakterizace vybraných antimykotických přípravků pro ošetření potravin.pdf cs
dc.title.alternative Determination and Characterization of Selected Antimycotic Products for the Treatment of Foodstuffs en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Valášek, Pavel
dc.date.accepted 2012-06-04
dc.description.abstract-translated The thesis was focused on the determination and characterization of antimykotic products, which are used for the treatment of food. The theoretical part deals with the description of the additives and the characterisation of each species of antimykotic products. The practical part is focused on determination of natamycinu in selected types of durable salami (Lovecky salam, Polican, Paprikas, Selsky salam, Vysocina). For the determination of natamycinu has been used HPLC method with UV/VIS detection. en
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/18592 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 25569
dc.date.submitted 2012-05-21


Files in this item

Files Size Format View
navrátil_2012_dp.pdf 1.484Mb PDF View/Open
navrátil_2012_vp.pdf 63.85Kb PDF View/Open
navrátil_2012_op.pdf 63.44Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account