Srovnání konzumace tradičních potravin a pokrmů mezi městy a vesnicemi dvou regionů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Srovnání konzumace tradičních potravin a pokrmů mezi městy a vesnicemi dvou regionů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nedomová, Šárka
dc.contributor.author Marečková Gabrlíková, Sylvie
dc.date.accessioned 2013-10-07T14:07:17Z
dc.date.available 2013-10-07T14:07:17Z
dc.date.issued 2012-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21853
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá srovnáním konzumace tradičních pokrmů mezi městy a vesni-cemi dvou regionů a to Haná a Slovácko. V teoretické části je popsán vývoj tradiční české lidové stravy od pravěku až po současnost. Dále je zde popis tradiční lidové stravy na Hané a na Slovácku. Praktická část se zabývá vyhodnocením sestaveného dotazníku, zabývajícího se tradičními potravinami a pokrmy, který byl vyplněn respondenty dvou regionů (Slovácko, Haná). Od-povědi na jednotlivé otázky jsou vyhodnoceny pomocí grafů a slovního hodnocení. V závěru práce jsou zhodnoceny zjištěné výsledky. cs
dc.format 90 s. cs
dc.format.extent 1267748 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject tradiční potraviny a pokrmy cs
dc.subject lidová strava cs
dc.subject Haná cs
dc.subject Slovácko cs
dc.subject traditional food and dishes en
dc.subject vernacular diet en
dc.subject Hana region en
dc.subject Slovacko region en
dc.title Srovnání konzumace tradičních potravin a pokrmů mezi městy a vesnicemi dvou regionů cs
dc.title.alternative Comparison of Traditional Food and Dish Consumption between Cities and Willages in Two Regions en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mlček, Jiří
dc.date.accepted 2012-06-05
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the comparison of traditional dishes consumption between towns and villages in two regions - Hana and Slovacko. The theoretical part provides a description of traditional Czech vernacular diet evolution from the prehistoric times until now. Besides that in this part there is also a description of traditional vernacular diets of Hana and Slovacko regions. The practical part deals with the evaluation of a questionnaire on traditional food and dishes, which was filled in by respondents from the two regions (Slovacko and Hana). An-swers to individual questions have been assessed both verbally and graphically. The results are discussed in the concluding part of the thesis. en
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/18592 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 24655
dc.date.submitted 2012-05-21


Files in this item

Files Size Format View
marečková gabrlíková_2012_dp.pdf 1.209Mb PDF View/Open
marečková gabrlíková_2012_vp.pdf 64.33Kb PDF View/Open
marečková gabrlíková_2012_op.doc 96.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account