Med, výrobky z medu a senzorické hodnocení medu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Med, výrobky z medu a senzorické hodnocení medu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matějíčková, Radmila cs
dc.contributor.author Hanzlíková, Monika cs
dc.date.accessioned 2013-10-07T15:12:23Z
dc.date.available 2013-10-07T15:12:23Z
dc.date.issued 2012-01-06 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/21902
dc.description.abstract Práce byla zaměřena na včelí med a výrobky z medu. V teoretické části byla popsána historie medu a definováno, co je to med. Následně byly popsány fyzikálně - chemické vlastnosti medu, druhy medu a výrobky z medu. V praktické části byl proveden dotazníkový průzkum mezi spotřebiteli a senzorické hodnocení vybraných druhů medů. cs
dc.format 77s. cs
dc.format.extent 2280295 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Med cs
dc.subject výrobky z medu cs
dc.subject spotřebitelský dotazník cs
dc.subject senzorické hodnocení medu cs
dc.subject Honey en
dc.subject Honey products en
dc.subject questionnaire survey en
dc.subject sensory evaluation of honey en
dc.title Med, výrobky z medu a senzorické hodnocení medu cs
dc.title.alternative Honey, Honey Products and Sensory Evaluation of Honey en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bastlová, Zita cs
dc.date.accepted 2012-06-11 cs
dc.description.abstract-translated This thesis was focused on the honey bee and honey products. The theoretical part describes the history and defined, what is the honey. After were described physical - chemical properties of honey, types of honey and honey products. In the practical part was carried outquestionnaire survey between customers and sensory evaluation of selected types of honey. en
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/18591 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení v gastronomii cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Management in Gastronomy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 25672
dc.date.submitted 2012-05-21 cs


Files in this item

Files Size Format View
hanzlíková_2012_bp.pdf 2.174Mb PDF View/Open
hanzlíková_2012_vp.doc 95.5Kb Microsoft Word View/Open
hanzlíková_2012_op.doc 96.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account