Vliv teploty, koncentrace a stupně chemického zesíťování roztoků hyaluronátu sodného na jejich tokové charakteristiky.

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Vliv teploty, koncentrace a stupně chemického zesíťování roztoků hyaluronátu sodného na jejich tokové charakteristiky.

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Vliv teploty, koncentrace a stupně chemického zesíťování roztoků hyaluronátu sodného na jejich tokové charakteristiky.
Autor: Žáková, Karolína
Vedoucí: Lapčík, Lubomír
Abstrakt: Cílem této diplomové práce bylo studium reologických vlastností vodných roztoků sodné soli kyseliny hyaluronové v závislosti na iontovém složení okolního rozpouštědla (čistá redestilovaná voda, 0,01 M KCl) a dále vliv stupně chemického zesíťovaní divinyl sulfonem na změnu reologického chování. V této souvislosti byly proměřeny jednak koncentrační závislosti kinematické viskozity připravených roztoků za různých teplot 25, 30 a 35°C na průtokovém viskozimetru (Ubbelohde) a také na rotačním viskozimetru (konfigurace válec-válec). Z naměřených dat byly vypočteny základní reologické charakteristiky jako limitní viskozitní číslo, dynamická a kinematická viskozita. Byla potvrzena transformace expandované klubko ? zdvojená šroubovice pro studované roztoky při teplotě 30°C. Byl zjištěn mikro-heterogenní charakter síťovací reakce hyaluronátu sodného pomocí divinyl sulfónu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/22047
Datum: 2012-02-13
Dostupnost: Práce je přístupná bez omezení od 31.08.2017
Ústav: Ústav fyziky a mater. inženýrství
Studijní obor: Materiálové inženýrství
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: B 26771


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
žáková_2012_dp.pdf 1.865Mb PDF Zobrazit/otevřít
žáková_2012_vp.zip 74.11Kb Neznámý Zobrazit/otevřít
žáková_2012_op.doc 96Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet