Analýza marketingových aktivit ve společnosti RV FASHION STYLE s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza marketingových aktivit ve společnosti RV FASHION STYLE s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Volek, René cs
dc.contributor.author Čížek, Petr cs
dc.date.accessioned 2013-10-09T16:16:49Z
dc.date.available 2013-10-09T16:16:49Z
dc.date.issued 2011-12-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23309
dc.description.abstract Hlavním cílem bakalářské práce je seznámit se se společností RV Fashion s.r.o., zanaly-zovat její marketingové aktivity a pozici na trhu, zjistit konkurenceschopnost produktů a na základě získaných dat vymezit chyby v marketingovém řízení. Po vymezení případných problémů navrhnout lepší řešení, které by upevnilo pozici společnosti na trhu a pomohlo jí v dalším růstu. Teoretická část je soustředěna na marketing s určitým zaměřením na vý-robní podnik. V části praktické se nachází samotné charakterizování společnosti, aktuální hospodářská situace a cíle. Důraz bude přikládán SWOT analýze. Závěrem po zanalyzová-ní potřebných dat přichází na řadu doporučení ke zlepšení konkrétních marketingových aktivit pro navýšení zisku společnosti, a tím dosažení lepšího plnění primárních cílů. cs
dc.format 54 s. (65 281 znaků vč. mezer) cs
dc.format.extent 2123109 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject marketing cs
dc.subject analýza cs
dc.subject SWOT cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject marketingová komunikace dotazník cs
dc.subject marketing en
dc.subject analysis en
dc.subject SWOT en
dc.subject marketing mix en
dc.subject marketing communication en
dc.subject ques-tionnaire en
dc.title Analýza marketingových aktivit ve společnosti RV FASHION STYLE s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of Marketing Activities in the Company RV FASHION STYLE Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Jiří cs
dc.date.accepted 2012-06-04 cs
dc.description.abstract-translated The aim of Bachelor's thesis is to get acquainted with RV Fashion s.r.o. company ? ana-lyze marketing strategies, position in the market and products competitiveness. Then based on collected data define gaps in the marketing management. After definition of any poten-tial gaps, suggest better solution which would strengthen company?s position in the market and aid her future growth. Theoretical part is focused on the marketing with a particular focus on a productive business. Practical part includes company?s very characteristic, re-cent economic situation and goals with the emphasis on SWOT analysis. In a conclusion after analyzing of the required data comes the suggestion for specific improvement of mar-keting activities which would increase profit of the company and result in a better fulfill-ment of primary goals. en
dc.description.department Ústav logistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/106 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 27351
dc.date.submitted 2012-05-11 cs


Files in this item

Files Size Format View
čížek_2012_bp.pdf 2.024Mb PDF View/Open
čížek_2012_vp.pdf 45.99Kb PDF View/Open
čížek_2012_op.pdf 118.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account