Etické aspekty reklamy na tabákové výrobky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Etické aspekty reklamy na tabákové výrobky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horňák, Pavel cs
dc.contributor.author Petr, Jiří cs
dc.date.accessioned 2013-10-10T17:57:04Z
dc.date.available 2013-10-10T17:57:04Z
dc.date.issued 2012-10-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23603
dc.description.abstract Předmětem práce je seznámení se s problematikou etických aspektů reklamy a podpory prodeje tabákových výrobků a postojem veřejnosti k této oblasti. Hlavní spojující téma je reklamní komunikace tabákových společností a její zákonné a etické hranice. Teoretická část popisuje historické souvislosti, současnou situaci a vysvětluje specifika tohoto odvětví. V praktické části jsou popsány současné strategie tabákových společností doplněné o reálné údaje, získané provedeným výzkumem. Část projektová pak předkládá návrhy na možná opatření, vedoucí ke zlepšení současné situace. cs
dc.format 109 s. (145 302) cs
dc.format.extent 2590563 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject reklama cs
dc.subject marketing cs
dc.subject etika cs
dc.subject komunikační proces cs
dc.subject propagace cs
dc.subject tabáková společnost cs
dc.subject postoj k reklamě cs
dc.subject kouření cs
dc.subject tabák cs
dc.subject reklama na cigarety cs
dc.subject protikuřácká reklama cs
dc.subject společenská odpovědnost cs
dc.subject advertising en
dc.subject marketing en
dc.subject ethic en
dc.subject communication process en
dc.subject promotion en
dc.subject tobacco company en
dc.subject smoking en
dc.subject tobacco en
dc.subject cigarettes advertising en
dc.subject anti-tobacco advertising en
dc.subject social responsibility en
dc.title Etické aspekty reklamy na tabákové výrobky cs
dc.title.alternative Ethical Aspects of Tobacco Products Advertising en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Svatava cs
dc.date.accepted 2013-05-23 cs
dc.description.abstract-translated Subject of the work is to introduce the issue of ethical aspects of advertising and promotion of tobacco products and the public?s attitude to this issue. The main and linking theme is advertising communication of tobacco companies and its legal and ethical boundaries. First part is theoretical and it describes historical background, current situation and it explains the specifics of the industry. The practical part describes the current strategy of tobacco companies complemented by real data obtained by survey. The project part then makes suggestions on possible measures to improve the current situation. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 32511
dc.date.submitted 2013-04-18 cs


Files in this item

Files Size Format View
petr_2013_dp.pdf 2.470Mb PDF View/Open
petr_2013_vp.pdf 66.06Kb PDF View/Open
petr_2013_op.pdf 214.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account