Stanovení organických kyselin červených vín se senzorickým posouzením

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Stanovení organických kyselin červených vín se senzorickým posouzením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škrovánková, Soňa cs
dc.contributor.author Švajdová, Zuzana cs
dc.date.accessioned 2013-10-10T19:08:04Z
dc.date.available 2013-10-10T19:08:04Z
dc.date.issued 2013-02-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23649
dc.description.abstract V teoretické části diplomové práce je charakterizována réva vinná, její morfologie a vybrané odrůdy červených vín, chemické složení, technologie výroby červeného vína a přehled metod stanovení organických kyselin ve víně. Praktická část je zaměřena na stanovení organických kyselin ve vybraných odrůdách červených vín metodou HPLC/UV-VIS v průběhu jablečno-mléčné fermentace, a také na stanovení celkových kyselin potenciomet-rickou titrací a na senzorickou analýzu vín. cs
dc.format 96 s. cs
dc.format.extent 3880035 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject červené víno cs
dc.subject organické kyseliny cs
dc.subject HPLC/UV cs
dc.subject senzorická analýza cs
dc.subject red wine en
dc.subject organic acids en
dc.subject HPLC/UV en
dc.subject sensory analysis en
dc.title Stanovení organických kyselin červených vín se senzorickým posouzením cs
dc.title.alternative Determination of Organic Acids of Red Wines and Their Sensory Analysis en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fišera, Miroslav cs
dc.date.accepted 2013-05-29 cs
dc.description.abstract-translated In the theoretical part of the thesis the grapevine, its morphology and selected varieties of red wines, chemical composition, technology of red wine production and the overview of methods for organic acids determination are characterized. The experimental part is focused on the determination of organic acids in selected varieties of red wines by HPLC/UV-VIS during malolactic fermentation, on the determination of total acids by po-tentiometric titration, and also on the sensory analysis of wines. en
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/18592 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 29960
dc.date.submitted 2013-05-13 cs


Files in this item

Files Size Format View
švajdová_2013_dp.pdf 3.700Mb PDF View/Open
švajdová_2013_vp.doc 96.5Kb Microsoft Word View/Open
švajdová_2013_op.pdf 67.63Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account