Projekt marketingové strategie soukromé instituce zaměřené na reprodukční medicínu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingové strategie soukromé instituce zaměřené na reprodukční medicínu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slaný, Jaroslav cs
dc.contributor.author Raková, Anna cs
dc.date.accessioned 2013-10-10T23:46:44Z
dc.date.available 2013-10-10T23:46:44Z
dc.date.issued 2013-02-22 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23905
dc.description.abstract Diplomová práce "Projekt marketingové strategie soukromé instituce zaměřené na repro-dukční medicínu" je zaměřená na vytvoření marketingových strategií, které mají zajistit zvýšení počtu klientů dané kliniky, a to zejména ze zahraniční. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretickou a praktickou. V teoretické části je na základě dostupných literárních a internetových zdrojů popsána reprodukční medicína a marketing, včetně marketingových strategií. Praktická část je rozdělena na analytickou a projektovou. V analytické části je zhodnocena spokojenost stávajících klientů kliniky a navrženo řešení na jejich rozšíření. Projektová část pak obsahuje marketingové strategie, jimiž lze docílit stanovené vize firmy. cs
dc.format 106 (112 118) cs
dc.format.extent 2739708 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject asistovaná reprodukce cs
dc.subject neplodnost cs
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingové strategie cs
dc.subject zahraničí cs
dc.subject assisted reproduction en
dc.subject infertility en
dc.subject marketing en
dc.subject marketing strategies en
dc.subject foreign countries en
dc.title Projekt marketingové strategie soukromé instituce zaměřené na reprodukční medicínu cs
dc.title.alternative Marketing Strategy Project of Private Institutions for Reproductive Medicine en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Staňková, Pavla cs
dc.date.accepted 2013-05-28 cs
dc.description.abstract-translated "The project of the marketing strategy for institution specialised in reproductive medicine" is focused on creating new marketing strategies in aim to ensure increased number of cli-ents of this clinic especially clients from abroad. The work is divided it to two parts: the theoretic part and practical part. In the theoretic part are described the reproductive medicine and marketing including marketing strategies. Information used is based on literary and internet sources. In the analytic part is the cur-rents clientele satisfaction evaluated and a solution for clientele expansion is proposed. The project part contains marketing strategies which could attain determined company vi-sions. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/175 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management ve zdravotnictví cs
dc.thesis.degree-discipline Health Services Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 24037
dc.date.submitted 2013-05-02 cs


Files in this item

Files Size Format View
raková_2013_dp.pdf 2.612Mb PDF View/Open
raková_2013_vp.doc 129.5Kb Microsoft Word View/Open
raková_2013_op.doc 130Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account